Activities

Texty v časopisech a katalozích

 • Blažíček, Martin. Zajímají mě filmové zážitky. Rozhovor s J. Havlíčkem, A2 č. 8/2014
 • Poláková, Sylva. OUT/INSIDE(RS) Krzysztofa Wodiczka. Sociální design nejen pro vyloučené, Cinepur, č. 87, 2013
 • Poláková, Sylva. Kinetismus. Umění budoucnosti dnes?, Cinepur, č. 90, 2013.
 • Poláková, Sylva. Tomáš Svoboda – profil, Katalog přehlídky animovaného filmu PAF, Olomouc, 2013.
 • Mazanec, Martin. Rozhovor s Filipem Cenkem. Labyrint Revue 31–32, Praha 2013. s. 86-87.
 • Martin Mazanec. Diagramy. In: Michal Pěchouček: Studio, Olomouc 2013, s. 111-113
 • Poláková, Sylva. Raději filmově a malířsky než malbou a filmem. In: Michal Pěchouček: Studio, Olomouc 2013, s. 104-105.
 • Poláková, Sylva. Jedna vteřina života Julie Roberts. Rozhovor s Tomášem Svobodou, Katalog přehlídky animovaného filmu PAF, Olomouc, 2013.
 • Blažíček, Martin. Velký muž a jeho hřiště / Radim Labuda – Aspekty Velkého muže, Cinepur, 90/2013
 • Blažíček, Martin. Milan Guštar v DOX / Symbióza vědy, výzkumu a umění, A2, 19/2013
 • Blažíček, Martin. Čarodějné filmy ze země OZ, A2, 11/2013
 • Blažíček, Martin. Trable s Rumcajzem aneb co počít s českým videoartem 90. let, Cinepur, 86/2013
 • Blažíček, Martin. Aldo Tambellini. Protoplasma pod mikroskopem (filmu), Cinepur, 85/2013
 • Blažíček, Martin. Čaroděj OZ a český filmový underground, KinoIkon, 2013
 • Poláková, Sylva. Provokativní a uvolněné potížistky - filmový zápisník, kulturní týdeník A2, č. 16, 2011.
 • Poláková, Sylva. Smrsknutý potenciál window galerií - filmový zápisník, kulturní týdeník A2, č. 6/2011.
 • Mazanec, Martin. Koberce, záclony & čisté prádlo, Cinepur 76/2011.
 • Blažíček, Martin. Derek Hozler - Jak zní modrá?, kulturní týdeník A2, č. 10/2011.
 • Poláková, Sylva. Radikálnost uměleckého gesta. Rozhovor s Jánem Mančuškou, kulturní týdeník A2, č. 9/2011.
 • Poláková, Sylva. Hodiny v umění - výstava o dvojakosti, Literární noviny, č. 16/2011.
 • Poláková, Sylva. 25 slov za vteřinu Tomáše Svobody, Atelier, č. 20/2011.
 • Martin Blažíček. Věc Brno - Moving Image, in: Art + Antiques 1/2011, Praha 2011
 • Mazanec, Martin. Diagramy filmu a videa, in: Michal Pěchouček: Hodiny v umění. Praha 2011.
 • Blažíček, Martin. Slovo autorství je mi trochu nepříjemné, Cinepur, 73/2011.
 • Mazanec, Martin. Collectors, in: Collectors „The Czecho-Slovak Pavilion. Vídeň 2010.

Texty v odborných časopisech, sbornících a monografiích

 • Martin Mazanec (ed.). Michal Pěchouček – Studio. Mediabáze a Pastiche Filmz, 2013. ISBN 978-80-87662-02-1
 • mediabaze.cz (eds.) Katalog událostí českého pohyblivého obrazu. Jiné vize 2000 – 2010. Pastiche Filmz, Olomouc 2011.
 • Poláková, Sylva, Otázka „místa“ v případě videomappingu, Iluminace, r. 23, č. 1 (81), 2011.
 • Mazanec, Martin, Film Animation, Maske und Kothurn, Vídeň 2011, č. 1.
 • Poláková, Sylva, Konvergence filmu a architektury v pražských ulicích, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Praha 2010, č. 1.
 • Jančík, Alexandr, On-line databáze českého audiovizuálního umění, in: Ptáček, Luboš (ed.), Současný český a slovenský film - pluralita, estetických, kulturních a ideových konceptů. Univerzita Palackého, Olomouc 2010.
 • Mazanec, Martin, Mizanscéna kina, in: Ptáček, Luboš (ed.), Současný český a slovenský film - pluralita, estetických, kulturních a ideových konceptů. Univerzita Palackého, Olomouc 2010.
 • Poláková, Sylva, „Současný český videoart“ jako výzva filmovým studiím, in: Ptáček, Luboš (ed.), Současný český a slovenský film - pluralita, estetických, kulturních a ideových konceptů. Univerzita Palackého, Olomouc 2010.
 • Poláková, Sylva, Convergences of film and architecture in an urban environmen, NECS, 2010, Online: www.necs-initiative.org.

Semináře, workshopy a konference

 • 6. – 7. 12. 2013 Lunchmeat visuals workshop – Ateliér grafického designu UPOL, Olomouc. Pod záštitou vysokoškolského výzkumného projektu mediabáze.cz (FAMU Praha) bude mít skupina účastníku PAFu možnost věnovat se softwarům a nástrojům k produkci živé animace odehrávající se v reálném čase.
 • 18. 10. 2013 Cinema live! – Konference na téma “Kino ve výtvarném umění a performing arts”; FAMU – Centrum audiovizuálních studií; 18. 10. 2013, 13:00. Zúčastnění přispěvatelé: Pavel Mrkus, Martin Blažíček, Martin Mazanec, Kryštof Pešek, Alexandr Jančík, Amar Mulabegovč, Sylva Poláková.
 • 9 – 12/2011 mediabaze.cz - archivace a prezentace českého audiovizuálního umění III., Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF, UP Olomouc.
 • 3 – 6/2011 mediabaze.cz - archivace a prezentace českého audiovizuálního umění II., Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF, UP Olomouc.
 • 10 – 12/2010 mediabaze.cz - archivace a prezentace českého audiovizuálního umění I., Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF, UP Olomouc.
 • 9 – 12/2010 Úvod do českého videoartu, CAS, FAMU Praha.

Účast na konferencích

 • Czechoslovak Underground Film Culture in the 1980s: Unseen and undescribed. Martin Blažíček. NECS, Praha 2013.
 • Domink Lang, Rewind Brno (Martin Mazanec), Jiné vize českého pohyblivého obrazu, 2011
 • PAF Olomouc (Martin Blažíček, Alexandr Jančík, Martin Mazanec, Sylva Poláková), 2011
 • Tomáš Moravec a Matěj Al Ali, Rewind, Brno (Martin Mazanec), 2011
 • Pohyblivý obraz ve veřejném městském prostoru, RE:Public Art, blok 2: Současné negalerijní prezentace výtvarného umění, Brno (Sylva Poláková), 2011
 • Konvergence filmu a architektury, Středy na AVU, Praha (Sylva Poláková), 2011
 • 13. česko-slovenská filmová konference, Univerzita Palackého, Olomouc, 2010
 • MediaCity, Bauhaus-Universität, Výmar. 2010
 • Urban Mediations, NECS, Istanbul. 2010

Samostatné prezentace projektu

 • 11. 12. 2010 mediabaze.cz + host, PAF, Olomouc.
 • 28. 10. 2010 mediabaze.cz, MFDF, Jihlava.

Výstavy a kurátorské projekty

 • 20. 11. 2013 − 8. 1. 2014 Tomáš Moravec: Otázka líbivosti pláště, OFF Format, Brno. Kurátor Martin Mazanec.
 • 6. 3. – 24. 4. 2013 Bezpředmětný film (M. Búřil, K. Pešek, R. Štětina, T. Moravec), splolečně s V. Takáčem, Galerie U Dobreho pastýře, Brno. Kurátor Martin Mazanec.
 • 22. 10. – 21. 11. 2013 Pojmenuj to. Podesta Nové scény ND, . Soňa Jelínková a Petr Zábrodský. Kurátor Martin Blažíček.
 • 6. 3. – 24. 4. 2013 Petrk Krátký: Stop Motion, Galerie Kabinet, Brno. Kurátor Martin Mazanec.
 • 23 – 25. 5. 2013 Adéla Babanová: Return to Adriaport, LOOP, Barcelona. Kurátor Sylva Poláková.
 • 12. 9. – 11. 10. 2013 Dominik Lang: Procházení zdí, Galerie současného umění, České Budějovice. Kurátor Martin Mazanec.
 • 25. 10. – 20. 12. 2013 Viktor Takáč: Studio retrospektiv, Galerie Jiří Švestka, Praha. Kurátor Martin Mazanec.
 • 4. 5. – 12. 6. 2011 Vystavovatel a jeho diváci (Pavel Karous, Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Dušan Zahoranský; kurátor Martin Mazanec), Dům umění, Brno
 • 14. 1. – 3. 3. 2011 Zentrum/ Centrum (Marcus Geiger, Dominik Lang, Martin Mazanec), Rakouské kulturní fórum; České centrum; Praha, Vídeň. 
 • 1. 3. – 31. 3. 2011 Program #2, Café Tungsram, Brno.
 • 29. 9. - 27. 12. 2010 Program #1, Café Tungsram, Brno.