Videokemp

 • 31. 7. 2005, 14.00 – 22.00, park Klamovka u Galerie Altán Klamovka
 • 21. 5. 2006, 12.00 – 21.00, park Klamovka u Galerie Altán Klamovka
 • 11. 8. 2007, 12.00 – 24.00, areál zámku Třebešice u Čáslavi
 • 9. 8. 2008, 12.00 – 24.00, park Letná, vedle nové restaurace Na Baště (za tenisovými kurty)
 • 22. 8. 2009, 12.00 – 22.00, park Letná, vedle nové restaurace Na Baště (za tenisovými kurty)
 • 16. a 17. 7. 2010, areál GASKu v Kutné Hoře
 • 16. 7. 2011, 12:00 – 22:00, park za Domem umění města Brna

Videokemp byl od prvního ročníku koncipován jako jednodenní přehlídka soudobé videoartové tvorby. Jejím základním znakem bylo umístění výstavy do veřejného prostoru. Doposud se většinou jednalo o městské parky či jiné zatravněné plochy, na kterých vyrostlo stanové městečko. V jednotlivých stanech byla každoročně promítána díla dvaceti až čtyřiceti přizvaných tvůrců – odtud také název Videokemp. Přehlídka vznikla roku 2005 z kolektivního nápadu kurátora Viktora Čecha, kurátorky a kritičky současného umění Lenky Sýkorové a výtvarného umělce Milana Saláka, který se rovněž zabývá kurátorskou a pedagogickou činností. Na spolu-kurátorských postech se pak vystřídala jména jako Klára Žaludová či Eva Riebová, přičemž Viktor Čech zůstal hlavním koordinátorem a kurátorem celé akce.

První ročník se konal v přilehlém prostoru okolo galerie Altán Klamovka s cílem překročit rámec této malé galerie a expandovat s uměním do veřejného prostoru. Záměrem iniciátorů nebyla, podle jejich vlastních slov, pouze prezentace videoartu. Pohyblivý obraz se jim jevil spíše jako vhodný formát pro takovýto typ události, která vyžadovala snadnou manipulaci s díly a malé nároky na prezentaci. Umožňoval jim také zastřešit velký výběr tvůrců bez většího nároku na další, například tematický kontext. Při samotném výběrů umělců a umělkyň, pracujících v dané době v intencích takzvaného videoartu, neupřednostňovali kurátoři ani etablovaná, ani začínající jména, čímž byl podtržen přehlídkový charakter Videokempu. Výběr vycházel zejména z řad studentů a absolventů pražské AVU.

Stany v původním záměru plnily funkci ochrany před špatným počasím. Z časového hlediska padla volba na období letních prázdnin kvůli výraznému poklesu aktivity v uměleckém provozu, hlavně pak v galerijní činnosti. Záměrem bylo rovněž vytvořit příjemnou letní alternativu k celoročním výstavním „kamenným“ prostorám. Tato téměř happeningová atmosféra se stala jedním z důležitých rysů i podle mnohých zúčastněných. Díky přítomnosti velkého množství tvůrců a dalších lidí z umělecké komunity vzniklo prostředí otevřené diskuzím, bezprostředním reflexím děl, vytváření nových kontaktů apod. Tato komunita se zde také fyzicky setkávala a komunikovala s odbornou i laickou veřejností. Náhodní kolemjdoucí byli oslovováni samotným stanovým městečkem, které svým umístěním uprostřed městského parku narušovalo představu o konvečním pojetí veřejného prostoru. Docházelo ke konfrontaci veřejného a intimního, přičemž diváci mohli nahlédnout do míst, která jim v běžném kempu zůstávají skryta. Samotní kurátoři se identifikovali spíše s rolí organizátorů, jež vytyčují základní rámec události. Kurátorský dohled přebírali umělci, kterým byla poskytnuta maximální volnost při vytváření své prezentace uvnitř stanu. Každý z vystavujících měl tedy k dispozici jasně vymezený prostor a za stejných podmínek, takže se díla a jejich autoři vzájemně nemohli potlačovat ani na sebe přímo reagovat. V roce 2010 se však na přehlídce poprvé objevil koncept takzvaných „kurátorských stanů“. Jednalo se o další formu výběru a prezentace, jež spočívala ve jmenování několika kurátorů a kurátorek, kteří ve svých stanech zastupovali zahraniční umělce, již nemohli být na přehlídce fyzicky přítomni. Videokemp si tak poprvé získal mezinárodní rozměr.

Kromě prvních dvou ročníků, které se konaly v blízkém prostoru okolo Altánu Klamovka, se později Videokemp proměnil v putovní přehlídku. Od třetího ročníku 2007 se místo konání mělo měnit (v případě parku Letná byly realizovány dva ročníky za sebou). Za dobu své existence se stany Videokempu stavěly v areálu Zámku Třebešice u Čáslavi, v pražském Letenském parku či v areálu GASK v Kutné Hoře. Impulzem k putování byla snaha organizátorů oživit celou událost jako společenskou akci a udržet zájem o vystavovaní ze strany umělců. S každým jiným místem se také částečně měnila atmosféra. Městský park v centru Prahy či izolovanější zámecký park za Prahou generovaly pokaždé jiné konfrontace a nové vazby. Nezbytností „hostitelské stanice“, jak nové místo kurátoři nazývali, byl přístup ke zdroji elektrické energie a samozřejmě ochota spojit se s výstavním projektem. Většinou se jednalo o nějaký umělecký provoz, který zároveň poskytoval hmotnou podporu. Ostatní finanční náklady byly řešeny výpomocí všech zúčastněných stran, neboť akce se profilovala jako nezisková a nevybíralo se žádné vstupné. Přehlídka samotná se zpravidla pohybovala v řádu několika hodin. Jako jednodenní událost většinou začínala až v odpoledních hodinách.

Změna lokalit jako oživení konceptu Videokempu a posílení jeho komunitiního potenciálu byla hodnocena pozitivně i s výhradami. Například Petr Krátký z pozice přizvaného umělce a spolukurátora v roce 2010 se k putovní strategii vyjádřil následovně: Změnou lokalit ročníků, umělci častěji posílají pouze svá díla a sami zůstávají nezúčastněni. Tím se vytrácí onen kreativní potenciál a z autentického setkání se stává stanové městečko duchů, kde se nezasvěcení potkávají navzájem a nechápavě na sebe hledí kroutíce hlavami. To samozřejmě není nic, co by nevěděli i jeho duchovní otcové, a to je asi i důvodem, proč se každý rok spekuluje o tom celý projekt v čas ukončit. Koncepce seznamování a utužování komunitních vazeb na výletní bázi, které jsou jedním z principů jakéhokoli kempování, se organizátoři Videokempu přidržují nadále.

kurátoři:

 • 2005 – Viktor Čech, Milan Salák, Lenka Sýkorová
 • 2006 – Viktor Čech, Milan Salák, Lenka Sýkorová
 • 2007 – Viktor Čech, Milan Salák, Lenka Sýkorová
 • 2008 – Viktor Čech, Klára Žaludová
 • 2009 – Viktor Čech, Eva Riebová
 • 2010 – Viktor Čech, kurátorské stany: Petr Krátký, Lenka Sýkorová, Martin Hrubý, Noam Darom
 • 2011 – Viktor Čech, Lenka Sýkorová, Silvie Šeborová, kurátorské stany: Amande In, Zoe Yeh, Denisa Fialová, Romana Veselá – Tereza Novákovázúčastnění tvůrci:

 • 2005 – Vasil Artamonov, Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Ondřej Brody, Jiří David, Jan Kadlec, Dominik Lang, Jitka Mikulicová, Michal Panoch, Edita Pattová, Eugenio Percossi, Michal Pěchouček, Luděk Rathouský, Jolana Ruchařová, Milan Salák, Tereza Severová, Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Tereza Velíková a další
 • 2006 – Vasil Artamonov, Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Ondřej Brody, Marek Bureš, Denis Dallen, Jiří David, Sabina Hašková, Petra Herotová, Aneta Mona Chisa, Jan Kadlec, Alexej Klyukov, Eva Koťátková, Radim Labuda, Dominik Lang, Jitka Mikulicová, Michal Panoch, Edita Pattová, Martin Pokorný, Luděk Rathouský, Jolana Ruchařová, Milan Salák, Sláva Sobotovičová, Tereza Severová, Evžen Šimera, Mark Ther, Tereza Velíková, Diana Vinklerová, Dušan Zahoranský a další
 • 2007 – Silvina Arismendi, Adéla Babanová, Daniela Baráčková, Markéta Bendová – Filin Krug, Marek Bureš – Michal Panoch, Linda Čihařová, Denis Dallen, Pavla Gajdošíková – Petra Pětiletá, GUMA GUAR, Eva Jiřička, Gabriela Jurkovičová, Tamara Moyzes, Klára Nejezchlebová, Veronika Neumannová, Eugenio Percossi, Pavla Sceranková, Tereza Severová, Ivan Svoboda, Tereza Velíková, Dušan Zahoranský a další
 • 2008 – Darina Alster, Silvina ArismendiI, Daniela Baračková, Markéta Bendová, Marek Bureš, Linda Čihařová, Noam Darom, Patricie Fexová, Kateřina Fojtíková, Ester Geislerová-Kadlecová, David Helán, Martin Hrubý, Gabriela Jurkovičová, Koko, Petr Krátký, Radim Laubuda, Tamara Moyzes, Veronika Neumanová – Helena Sequensová, Vilem Novak, Michal Panoch, Eugenio Percossi, Milan Salák, Sláva Sobotovičová, Tereza Severová, Barbora Švehláková, Tereza Velíková, Richard Wiesner, Shlomo Yaffe a další…
 • 2009 – Conrad Amstrong, Vasil Artamonov – P.Krátký – Tomáš Uhnák, Daniela Baráčková, Jan Brož, Marek Bureš, Kerry Downey, Pavla Gajdošíková, Ester Geislerová-Kadlecová, Isabela Grosseová, Diana Heise, David Hřivňacký, Mario Chromý, Gabriela Jurkovičová, Martin Kohout, Markéta Kubačáková, Radim Labuda, Raphael Lyon, Tamara Moyzes, Michal Panoch, Míra Podorský, Emilie Segnarbieux, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Ivan Svoboda, Viktor Takáč, Hynek Vacek, Gabriela Vainsencher, Ben Worley
 • 2010 – Matěj Al-Ali,Vasil Artamonov, Authentic Boys, Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Markéta Bendová, Jan Brož, Marek Bureš, Aleš Čermák, Marek Číhal, Veronika Daňhelová, Noam Darom, Pavla Gajdošíková, Anastasia Goliková, Guma Guar, Miroslav Hašek, Roderick Hietbrink, Martin Hrubý, David Hřivňácký, Matyáš Chochola, Mário Chromý, Ester Kadlecová Geislerová, Barbora Kleinhamplová, Petr Krátký, Markéta Kubačáková, Radim Langer, Calvin Laing, Lubomír Lukčo, Silvie Milková, Tomáš Moravec, Veronika Neumanová, Michal Panoch, Edita Pattová, Omer Shadar, Sláva Sobotovičová, Johana Střížková – Michal Ureš, Ivan Svoboda, Hynek Vacek, Viktorie Valocká, Tereza Velíková, Lenka Vítková
 • 2011 – Karíma Al-Mukhtarová, ANYMADE, Markéta Bendová, Marek Bureš – Jiří David, Aleš Čermák, Noam Darom, Baptiste Debombourg (Fr), Anna Drdová, Duoperformance, Jakub Evják, Denisa Fialová, Miroslav Hašek & Libor Ptáčník, Juliana Höschlová, DJ Chepuchov, Chen Ching-yuan (TW), Antonín Jirát, Jakub Jurásek, Shan Kai-ti (TW), Stanislava Karbušická, Petr Krátký, Jan Kratochvíla, Filin Krug, Pavla Malinová, Adéla Marková, Michal Maruška, Martina Nováková, Libor Novotný, Kateřina Olivová, The Rodina, Martina Růžičková, Helena Sequensová – Adam Stanko, Tereza Severová, Simon Scheuerle (Aus), Matěj Smetana, Sláva Sobotovičová, Anita Somrová, Kateřina Sudolská, Libor Svoboda, Tereza Velíková, Juan Yong-han (TW), Liu Yu (TW), Milan Žák, Kamila Ženatá

Zdroje:

 • Kolba, Filip. Videokemp – Jiné vize. Krátký, Petr
 • Kolba, Filip. Videokemp – Jiné vize. Bendová, Markéta
 • Kolba, Filip. Videokemp – Jiné vize. Čech, Viktor 
 • Kolba, Filip. Videokemp – Jiné vize. Al-Ali, Matěj
 • www.videokemp.cz
 • ČECH, Viktor. Videokemp 2010. Art has no history [online] arthasnohistory.wordpress.com 
 • ČECH, Viktor. Videokemp 2006. Art has no history [online]. 2006, 2007, 2011

Text: Filip Kolba
Poslední aktualizace: 31. 1. 2012

↓ více
Videokemp