Lenka Vítková – Bez názvu
2010, video, 1 min 17 sec

Jednozáběrový záznam zacházení s textovým editorem Word představuje improvizovanou hru s vyprázdněným obsahem – monitor počítače zabíraný ruční kamerou obsahuje pouze listování prázdnými stránkami dokumentu. Lenka Vítková však spíše než k formálnímu uvažování v této práci směřuje k osobní impresi. K procesům psaní, čtení a listování se vztahuje jako k přirozeným lidským zkušenostem, situační hra s digitální prázdnotou je zde převedena na téměř poetickou úvahu o vlastní vztažnosti k dokumentům a elektronickému prostoru.

Lenka Vítková se vedle malby dlouhodobě věnuje práci s textem, ať už formou videa nebo galerijních instalací poetických fragmentů. Zatím poslední dílo, jednozáběrový videozáznam Bez názvu je sice od viditelných slov oproštěn, jejich nepřítomnost na prázdných stránkách ručně snímaného textového editoru z obrazovky počítače však nahrazují jiné sebereflexivní výrazové prostředky. (Alexandr Jančík, Jiné vize, 2010)

Text: Martin Blažíček
Poslední aktualizace: 1. 8. 2013

Bez názvu