Lenka Vítková
*24. 1. 1975

Lenka Vítková je výtvarnice, která svou, především malířskou tvorbu, příležitostně rozšiřuje do prostředí zvuku a videa. V letech 1993-1998 vystudovala obor filologie – výtvarná výchova na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci, od roku 2009 je doktorandkou na Akademii výtvarných umění v Praze. Mimo vlastní výtvarnou tvorbu se zabývá kurátorskou činností, mimo jiné vedla prostor pro současné umění 36 v Olomouci (2006-10), dílčí výstavy připravila pro galerii Tranzitdisplay, Letohrádek Hvězda, GASK, galerii Klatovy/Klenová a řadu site-specific výstavních prostorů. Společně s Markétou Lisou a Kateřinou Zochovou vystupovala v hudební skupině Audiofenky, od roku 2011 účinkuje s Markétou Lisou v intermediální skupině rtf zaměřené na mezioborové přesahy literatury, performance a médií.

Jedním z významných motivů její práce je vztah mezi literární formou, poezií a obrazem. Možným východiskem tohoto přístupu by mohlo být její studium filologie (1993-98) a jeho vyústěním pak série objektů a instalací ohledávající procesy psaní, čtení a interpretace textu (mj. A řekla:, Rádio sůl, video Bez názvu, Gravitace). Osobitou formou v nich zkoumá vztah k textu samotnému, ale i k nástrojům psaní, například textovému procesoru Word, nebo ke knihám a textům jako k objektům. Pro tyto práce je příznačné operování v jakémsi pocitu všednosti, který cílí spíše k evokaci důvěrných prožitku každého čtenáře. Její videopráce, které je z jistého úhlu možno chápat jako performance uvnitř prostoru médií, bývají prezentovány v souvislostech galerijních instalací, nebo do nich organicky zapadají. Jejich stěžejním motivem jsou pak zejména osobní a naléhavé výpovědi – často vycházející z vlastních zpomínek a pozorování. Zprostředkovává je zpravidla náznakem formální explorace, který vede spíše k uvědomění si vlastní vztažnosti k médiu, textu a paměti.

Samostatně Lenka Vítková vystavovala především v ČR, mimo jiné v Domě umění v Opavě (2007), galerii 35m2 (2007), Karlín Studios (2011), nebo v Meetfactory (2011). Účastnila se řady skupinových výstav v ČR i v zahraničí, např. 16 – 20 000 Hz (Meetfactory, 2013), Something of Myself (Hunt Kastner, Praha 2009), Tape it (OUI Grenoble, 2010), Současná česká malba (NTK Praha, 2009).

Text: Martin Blažíček
Poslední aktualizace: 13. 8. 2013

↓ více

Díla umělce

  • Bez názvu – Untitled, video, 1 min 17 sec, 2010
  • Gravitace – Gravitation, video, 3 min 8 sec, 2010
  • Snář – Dream book, video, 3 min 51 sec, 2008
Lenka Vítková