Počátkem může být nula

Premiérové uvedení:
18. 10. 2010 / 4+4 dny v pohybu 15. Mezinárodní festival současného umění, budova bývalého Ústředí lidové umělecké výroby, Praha

Reprízy: 22. 3. 2011 / na pozvání sdružení Za krásnou Olomouc a Pastiche filmz, Umělecké centrum Univerzity Palackého Olomouc
2. 5. 2011 / Divus Prager Kabarett, Praha

Kurátorky: Terezie Nekvindová a Sláva Sobotovičová

Zastoupení tvůrci:
Zbyněk Baladrán, Daniela Baráčková, Jiří Černický, Jan Fabián, Pavla Gajdošíková, David Kopecký, Eva Koťátková, Ján Mančuška, David Možný, Kryštof Pešek Jan Pfeiffer, Daniel Pitín, Pavla Sceranková, Christoph Srb, Ivan Svoboda, Tomáš Svoboda, Tomáš Vaněk, Vojtěch Vaněk, Kateřina Zochová

Video výběr Počátkem může být nula byl poprvé promítnut na žádost organizátorů mezinárodního festivalu umění 4+4 dny v pohybu, v jehož rámci měl 18. října 2010 svou premiéru v budově bývalého Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV, Praha). Této výzvy se zhostily dvě členky týmu Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění (VVP AVU), teoretička a historička umění Terezie Nekvindová a vizuální umělkyně Sláva Sobotovičová. Ve svém výběru čerpaly z postupně se utvářejícího studijního videoarchivu VVP AVU, na jehož budování, systematizaci a propagaci se podílely již od jeho založení v roce 2007. Pásmo Počátkem může být nula bylo jejich prvním společným kurátorským projektem, kterým navázaly na předchozí snahy o shromažďování českých uměleckých videí. Jako klíčové téma si kurátorky zvolily „prostor“ a vymezili je již v samotném podtitulu „Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus“. Ve výběru figurovala pouze videa, která pochází z období po roce 2000. Tento kurátorský počin byl rovněž součástí dlouhodobého záměru připravovat tematická nebo monografická pásma videí z archivu VVP AVU pro jednotlivé projekce a vydávat je jako ediční řadu DVD pojmenovanou VIDA.

V letech 2008–2010 Terezie Nekvindová realizovala na téma vizuálního umění a pojetí prostoru cyklus rozhovorů s českými umělci pro architektonický časopis Stavba. Název projektu Počátkem může být nula vzešel z parafráze matematického konceptu vnímání prostoru Issaca Newtona. Relativní počet dimenzí prostoru je metaforicky parafrázován výběrem jednotlivých videí. Pásmo sice spojovalo jednotné téma, to však bylo natolik abstraktní, že k jednotlivým snímkům bylo stejně nutné přistupovat samostatně.

Do pásma Počátkem může být nula, tak jak bylo prezentováno rovněž na DVD, bylo z utvářejícího se archivu VVP AVU zahrnuto dvacet krátkometrážních videí a jeden středometrážní snímek. Vedle rozličných technik animace (kreslené, pixilace či 3D modulace) se v některých videích pracovalo se střídáním fotoslidů, časosběrným záznamem i dokumentárními a reportážními postupy, jako je rozhovor nebo využití archivních materiálů. Některé práce se vztahovaly k problematice socialistických sídlišť, vlivu urbanistických teorií a jejich realizací na životní prostor, jiné zkoumaly estetiku funkcionalistické architektury a její odkaz. Autoři zaujímali jak sociálně kritické pozice, tak i kulturně-estetické nebo i ryze osobní perspektivy. Ne vždy se tak nutně jednalo o fyzický prostor – důležitou roli hrála rovněž rovina společenská a kulturní, tj. „mentální prostor“.

Kurátorky projektu se v této kompilaci neomezily pouze na práce autorů působících v uměleckém provozu a zařadily do ní také snímek architekta Davida Kopeckého z ateliéru KSA, jenž měl původně sloužit jako prezentace jeho první stavby. Podle kurátorek na něj zároveň lze nahlížet jako na téměř intimní autorovo představení svého díla. Záměrem kurátorek bylo tímto krokem upozornit na propustnost mezi různými využitími pohyblivého obrazu. Podobným příkladem byl rovněž záznam realizace sociálně kritických kreseb rumunského umělce Dana Perjovschiho na ochozech centrální části nové budovy Národní technické knihovny, jenž pořídil umělec Tomáše Vaněk. Repríza pásma Počátkem může být nula proběhly 22. 3. 2011 v Olomouci na pozvání sdružení Za krásnou Olomouc a Pastiche filmz, 2. 5. 2011 pak bylo pásmo k vidění v pražském Divus Prager Kabarett. U příležitosti olomoucké projekce vydalo VVP AVU ve spolupráci s nakladatelstvím Divus stejnojmenný výběr na DVD, jenž byl opatřen krátkými anotacemi ke konkrétním snímkům a stručným zastřešujícím kurátorského textem ke zpracovávanému tématu. Jednotlivé akce provázela mediální propagace především na kulturně, umělecky a architektonicky orientovaných serverech.

Zdroje:
DVD Počátkem může být nula. Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus z archivu VVP AVU, Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště (VVP AVU) ve spolupráci s nakladatelstvím Divus, Praha 2011.
E-mailový rozhovor s Terezií Nekvindovou, doplněný o komentáře Slávy Sobotovičové, vedl Radim Měsíc dne 26. 10. 2011.

Text: Radim Měsíc
Poslední aktualizace: 6. 2. 2012

↓ více
obal DVD Počátkem může být nula