Videotime
Kabinet video FAVU Brno

Kurátoři: Filip Cenek, Pavlína Vogelová, Fiume

Zastoupení tvůrci: Georgij Bagdasarov, Magdaléna Bažantová, Martin Blažíček & Kateřina Zochová, Vratislav Brabenec, Igor a Ivan Buharovovi, Filip Cenek, Josef Dabernig, Tereza Damcová, Jiří David, Milena Dopitová, Dva, Petra Feriancová, Jez Riley French, Antonín Koutný, Patrik Kovačovský, Brandon laBeller, Lukáš Malák, Ján Mančuška, Rudolf Matejček, Mateřídouška, Alex Moralesová, David Možný, Filip Nerad, Ivan Palacký, Tomáš Rafa, Pavel Ryška, Matěj Smetana, Tereza Sochorová, Petr Strouhal, Jan Šrámek aka VJ Kolouch, Pavel Švec, Radek Tůma, Théâtre de la Liberté (Radek Rubáš a kol.), František Týmal, Vojtěch Vaněk, Jan Žalio, Hana Železná

Program iniciovaný Moravskou galerií a Kabinetem video FaVU v Brně byl nazván Videotime. Do konce roku 2011 proběhlo celkem 25 pořadů. Jednalo se o kombinaci formátu prezentace, projekce a diskuse s tvůrcem, přičemž podoby se lišily od projekčních pásem až po živá vystoupení. Takzvaně nultá edice Černý zmizík se konala 4. prosince 2009 a šlo o pásmo animací tvůrců spjatých s kolektivem Fiume. Jde o kulturní nezávislou platformu proměnlivého složení a kurátorských, produkčních a uměleckých aktivit. Pásmo bylo sestaveno z animací Jana Žalia, Vojtěcha Vaňka, Jana Šrámka a Filipa Cenka. Ten se stal i spolukurátorem projektu Videotime společně s kurátorkou a filmovou historičkou Pavlínou Vogelovou. Videotime navazuje na seminář Projekce (film v kině) Kabinetu videa FaVU (200?), který se konal v malém sále Kina Art. Základní vizí odborného asistenta Ateliéru intermédia a vizuálního umělce Filipa Cenka a programové dramaturgyně MG v Brně Pavlíny Vogelové bylo, aby se studenti svou tvorbou mohli prezentovat i mimo univerzitní půdu a zároveň byli konfrontováni s prací profesionálů.

Zpočátku šlo kurátorům o ucelenější program, jehož hlavním cílem (…) prohloubení estetické citlivosti k různým formám pohyblivého obrazu a učení se vnímavosti k rozdílům mezi různými režimy „vidění“ – poznamenal k programové struktuře Filip Cenek. Do dramaturgie Videotimu měli možnost zasahovat studenti Fakulty výtvarných umění v Brně, kteří byli zároveň hlavním cílovým publikem. Večery byly věnovány i krátkým a experimentálním filmům, přednáškám nebo koncertům v kombinaci s pohyblivým obrazem (Videotime 1: Pavel Ryška a Dva). Videotime 5 (Antonín Koutný, Filip Nerad, Jan Žalio) byl téhož roku volně doplněn o samostatnou výstavu Jana Žalia (Shock Wave, Galerie G99, Brno). Ke konci roku 2010 se v programu začaly vedle animace vyskytovat další formy pohyblivého obrazu (např. audiovizuální performance) a kurátoři otevřeli program také zahraničním hostům. Po ročním fungování se rozhodla v březnu 2011 Pavlína Vogelová uspořádat tzv. Echo Videotime, kterým chtěla zrekapitulovat roční průběh projektu a pozvala některé z umělců, jejichž práce byly prezentovány (Filip Cenek, Ján Mánčuška, Jiří David, Patrik Kovačovský, Petra Feriancová, Pavel Ryška a David Možný). V rámci Týdne výtvarné kultury v Brně byla jejich videa instalována ve stálé expozici v Moravské galerii. Tato událost vrcholila Videoprocházkou po areálu MG se všemi zúčastněnými umělci, během níž probíhaly přednášky a diskuse týkající se jednotlivých projektů. Na podzim roku 2011 se stal Videotime doprovodným programem filmového festivalu krátkých filmů Brno 16. Součástí této spolupráce byla realizace Videotimeu 20, který tvořil snímek Setkaní uchem jehly Alex Moralesové a Františka Týmala z pražské FAMU, a výstava v MG, na níž byly představeny raritní historické promítačky z brněnské legendární dílny na výrobu filmové a fotografické techniky Jindřicha Suchánka.

Videotime výrazným způsobem poskytl studentům mimouniverzitní prostor, v rámci kterého by mohli prezentovat svoji tvorbu, poznat práci profesionálů a následně o ní diskutovat. Pořízeny byly záznamy z většiny Videotimů, dostupnost na webových stránkách Ateliéru intemédií nebo v archivu Kabinetu video. Produkčně byl Videotime financován částečně z MG a poté z rozpočtu Kabinetu videa FaVU. Na organizaci se podíleli za kolektiv Fiume kromě Filipa Cenka i Tereza Sochorová, Jana Šrámek a další.

Zdroje:
Rozhovor s Filipem Cenkem vedla Kristýna Břečková 5. 11. 2011.
Rozhovor s Pavlínou Vogelovou vedla Kristýna Břečková 7. 11. a 16. 11. 2011.
Rozhovor s Janem Šrámkem (VJ Kolouch) vedla Kristýna Břečková 17. 11. 2011.
Videotime (soupis). Intermédia. [online]. [cit. 2011-11-29]. Dostupný z WWW: .

Text: Kristýna Břečková
Poslední aktualizace: 5. 2. 2012

↓ více
Videotime 20