Fascinace: Exprmntl.CZ

  • 24. – 29. října 2008, 12. Mezinárodní festival dokumentárních filmů (MFDF) Jihlava
  • 27. října – 1. listopadu 2009, 13. MFDF Jihlava
  • 26. – 31. října 2010, 14. MFDF Jihlava
  • 25. – 30. října 2011, 15. MFDF Jihlava

Kurátoři: Andrea Slováková, Petr Kubica, Lenka Dolanová

Zastoupení tvůrci:

  • 2011 – Zbyněk Baladrán, Martin Blažíček, Bětka Diringerová, Lukáš Glaser, Věra Hoffmannová, Martin Ježek, Jan Kalivoda, Matej Matvija, Michal Kindernay, Martin Klapper, Alexandra Moralesová, Kryštof Pešek, Jonáš Rosůlek, Matěj Strnad, František Týmal, Ondřej Vavrečka
  • 2010 – Martin Blažíček, Adam Brothánek, Magdalena Bažantová, Klára Doležálková, Martin Ježek & Lukáš Jiřička & Robert Piotrowicz, Martin Ježek & Jan Daňhel, Klára Jirková, Lukáš Kokeš, Vít Pancíř, Tereza Sochorová & Filip Cenek, Hana Železná
  • 2009 – Martin Blažíček, Michal Brunclík, Martin Ježek, Petr Ferenc, Michal Kindernay, Jan Kršňák, Ján Mančuška, Alexandra Moralesová, Tomáš Procházka, Barbora Švarcová
  • 2008 – Henry Hills, Martin Ježek, Viola Ježková, Martin Klapper, Ondřej Vavrečka, Hana Železná

Počínaje 12. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu Jihlava (2008) byla zavedena sekce Fascinace která v podtitulu přišla s vlastní festivalovou výzvou být otevřený vůči novým filmovým tvarům a odvážným pokusům a odklonění od neustálého opakování. V případě Fascinace: Exprmtl.CZ šlo o nesoutěžní, výlučně českou podkategorii programu Fascinace, což byla naopak mezinárodní soutěžní sekce zaměřená na nonfikční filmy a videa. Filmová teoretička, tvůrkyně a dramaturgyně festivalu Andrea Slováková odvodila název od stejnojmenného filmu z roku 2006, jehož autorem je kanadský experimentální filmař a spisovatel Mike Hoolboom. Dovětek v názvu zavedl programový ředitel festivalu Petr Kubica. Exprmntl.CZ odkazuje k experimentálnímu dokumentu Exprmntl.KBH z roku 2000, který natočila  Alice Růžičková.Fascinace: Exprmnt.CZ  se od počátku zaměřovala na prezentaci nejnovější české experimentální a nonfikční tvorby, která zpracovává snímanou skutečnost i v rámci pátrání po nových výrazových prostředcích analogových i digitálních formátů. Kurátorská pásma připravuje Andrea Slováková společně s Petrem Kubicou (v roce 2011 se na výběru podílela i teoretička nových médií Lenka Dolanová, která zabezpečovala selekci z českých filmových a výtvarných škol). Vybrané filmy a videa se promítaly vždy ve formátech, které doručili samotní tvůrci. Ve vybraných dílech byla kurátory (dramaturgy) programu sledována přítomnost dokumentačních východisek a referentu k zobrazované realitě stejně jako tzv. experimentální aspekt ve vztahu k médiu a jeho technickým a materiálovým vlastnostem. Lze konstatovat, že výběr filmů a videí se během prvních čtyř ročníků rekrutoval převážně z tvůrců, kteří jsou spjati s českým experimentálním filmem a videem konce 90. let a po roce 2000 (Martin Blažíček, Jan Daňhel, Martin Ježek, Vít Pancíř ad.). Druhým hojně zastoupeným okruhem tvůrců je experimentální produkce studentů FAMU.

Technicky je program připravován pro kino Dukla, sály Edison a Reforma. Programování festivalu, časový harmonogram a umístění do sálů a kin připravuje ředitel festivalu Marek Hovorka, přičemž jedno z kritérií jsou i formáty děl (např. Dukla má kvalitní 16mm projekci). Veškeré filmy z výběru Fascinace: Exprmtl.CZ z let 2010–2011 jsou dostupné na oficiálních stránkách festivalu. Tento archiv by měl být doplněn i o předchozí ročníky. Informace formou krátkých anotací k jednotlivým filmům a videím byly vždy součástí katalogu festivalu. 


Zdroje:

  • E-mailový rozhovor s Andreou Slovákovou vedla Kristína Klemanová 14. 11. 2011.
  • http://www.dokument-festival.cz/

Text: Kristína Klemanová

Poslední aktualizace: 4. 2. 2012

↓ více
Andrea Slováková