Fresh Walk

Kurátor: Radek Rubáš; Zastoupení tvůrci: Kristina Dufková, Alexandra Hetmerová, Michaela Hoffová, Radim Jurda, Libor Pixa, Tomáš Vorel st., ad.

Fresh Walk byly akce pořádané ve veřejném městském prostoru od roku 2008 dramaturgickým týmem Fresh Film Festu (dále FFF). Jednalo se vždy o procházky spojené s projekcí na fasády a jiné plochy v městském prostoru. Těmito filmovými procházkami měl být propagován především festival FFF, který se od roku 2004 soustředil na začínající filmové tvůrce. První Fresh Walk proběhl v roce 2008 v Praze. Kromě přímé propagace Fresh Film Festu docházelo k propagační a programové synergii s více festivalovými projekty (ostravský festival Ostrava Kamera Oko v roce 2009 nebo pardubický festival spojený s uměním ve veřejném prostoru „Offcity“ v letech 2009–2010). Odkazy na koncept „filmové procházky“ lze historicky vystopovat v praxi kočovných zábavních a uměleckých produkcí, ale také v projekcích pod širým nebem, jako byl model například letních kin a auto-kin či „sousedských“ projekcí (tzv. Walk-in Movie), nebo v rámci neprogramového uměleckého hnutí 70. let 20. století Expanded Cinema.

Původně se myšlenkou filmové procházky na zahraničních festivalech inspiroval ředitel FFF Martin Pošta a vedoucí produkce Radka Weiserová. Ta se starala o Fresh Walk v roce 2008 a od roku 2009 se veškerá odpovědnost za tento projekt přenesla na Radka Rubáše, člena několika hereckých souborů (např. Vichr z hor, Theatro de la liberte, LÁHOR/soundsystem). Kritéria pro realizaci Fresh Walků spočívala především ve výběru projekčních míst. Ta měla být veřejně přístupná a frekventovaná nebo mohlo jít o místa s historickým významem či specifickým géniem loci. Z praktického hlediska bylo nutné dodržovat dostatečný odstup od promítací plochy a zároveň získat dostatek místa pro potenciální diváky. Jednotlivé projekční zastávky od sebe neměly být vzdáleny více než patnáct minut chůze. Požadavky na projekční plochu byly dostatečná velikost a souvislý a barevně konstantní povrch světlých tónů, který byl schopen odrážet světlo projektoru. Výběr snímku se rovněž musel podřídit podmínkám takového typu projekce. Radek Rubáš podle vlastních slov musel zohledňovat především dostatečnou světelnost snímku, výrazný kontrast barev, absenci titulků, ostrost, výrazný kontrast barev apod. Kvůli okolnímu hluku, spojenému s veřejným prostorem, bylo nutné, aby snímek neměl příliš náročný hudební doprovod a neobsahoval příliš dialogů či výrazných ruchů. Snímek by se rovněž podle Radka Rubáše neměl vyznačovat příliš složitou narativní strukturou a měl by být srozumitelný i náhodnému kolemjdoucímu, který se připojí v průběhu promítání.

Problémy, s nimiž se realizační tým filmových procházek musel potýkat více než s technickými komplikacemi spojenými s projekcí ve veřejném prostoru a s přemisťováním během jednotlivých projekcí, byly administrativního rázu. Pro legitimní průběh akce bylo vždy nutné řešit otázku záboru veřejného prostoru o velikosti jednoho metru čtverečního, kde byl postaven projektor, a vyjednání povolení k projekci s vlastníkem stavby. Žádosti o „zábory“ veřejného prostoru zabíraly v procesu realizace události nejzdlouhavější část příprav. Rozhodování při schvalování záboru připadá na jednotlivé městské části, které si podle zkušenosti Radka Rubáše mnohdy myšlenku filmové procházky nedokázaly příliš představit. Často za touto aktivitou spatřovaly zvláštní formu vzdoru či veřejného pobuřování. Vyjednávání se stala schůdnějšími teprve díky postupně vybudované značce Fresh Walk. V případě samotných ploch určených k promítání se Radek Rubáš při osobním jednání se soukromými vlastníky objektů nesetkal s potížemi. Naopak, v případech, kdy byly tyto plochy ve vlastnictví institucí nebo nejrůznějších sdružení, bývaly většinou jejich orgány bez zřejmějších důvodů proti participaci na takovém projektu. Otázkou zůstává, zda se jednalo o rozdílnost vkusu nebo o opatrnost a nevoli propojovat se s jiným typem kulturních a občanských aktivit, než jaké spadají do obvyklého rámce takových institucí a organizací (příkladem je Národní památník na Vítkově, spadající pod správu Národního muzea, nebo kostely ve vlastnictví pražské Arcidiecéze).

Provozním a legislativním problémem byl i čas promítání. Kvůli světelným podmínkám byl pro projekce v letních měsících pro začátky Fresh Walků nejvhodnější čas po desáté hodině večerní. Hlučnost promítaného díla nemusela vždy korespondovat se zákony o ochraně veřejného zdraví podle § 34 zákona č. 258/2000 Sb., nebo s obecními vyhláškami, které si obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 96 zákona o ochraně zdraví, mohou samy vymezit. Díky tomu, že se jedná o projekce velmi krátké, stává se jen zřídka, že by doba od podání stížnosti k příjezdu policie byla kratší než právě promítané snímky. Několikrát se ovšem stalo, že policisté přijeli na místo konání ještě v průběhu akce. V takových případech většinou postačilo potvrzení o záboru vydané městkou částí a omluva za hlučnost. Je zřejmé, že charakter Fresh Walk projekcí se odehrával na hranicích ilegality, čímž byl zároveň podporován i jejich potenciál „nespoutaného“ kolektivního zážitku.

Zkušenost sledování pohyblivého obrazu v rámci Fresh Walků je přímo spjata s vnímáním veřejného prostoru, kde se projekce odehrává. Soubor pravidel, který určuje různé varianty sledování pohyblivého obrazu v odlišných prostředích a prostorech, zde nepodléhá žádným determinantám, což činí z Fresh Walků specifickou akci, která je z percepčního hlediska blízká spíše happeningům než klasickým filmovým projekcím. Návštěvnost Fresh Walků, pořádaných v přímé souvislosti s propagací FFF, nebo jako samostatných programů festivalů, byla odvislá od zvládnutí propagace dané akce. V krajních případech se projekce zúčastnil pouze promítající technik a fotograf pořizující záznam akce, v opačném případě se počet diváků blížil až ke stovce. Návštěvnost samozřejmě ovlivňovaly také vnější okolnosti (např. počasí). Vzhledem k „prchavému“ charakteru události, která nemá pravidelnou periodicitu ani pevné místo události, bylo nutné o jednotlivých filmových procházkách informovat vždy specifickými kanály (veřejnými mediálními i sociálními sítěmi). Mediální odezvy Fresh Walků suplují pouze informativní zprávy o chystané, nebo již proběhlé projekci, které vycházely z tiskových zpráv vydaných organizátory jednotlivých Fresh Walků a spřízněných akcí, v rámci nichž se konaly.

Zdroje:

  • Rozhovor s Radkem Rubášem vedla Sylva Poláková 18. 10. 2011.
  • LEŠIKAROVÁ, Linda. V Olomouci začíná festival Týden improvizace: přehlídka netradičních forem umění potrvá celých sedm dní. Olomoucký deník. 2009, č. 232, s. 19.
  • http://www.freshfilmfest.net
  • TŘEŠŇÁKOVÁ, Marie. Filmová procházka večerní metropolí – Fresh Film Walk. Ceskatelevize [online] www.ceskatelevize.cz/ct24
  • HRADILEK, Ludvík. Svěží filmová procházka noční Prahou. http://aktualne.centrum.cz
  • FRESH FILM WALKS – Noční filmová procházka (20. 7. 2010) www.praha3.cz
  • Fresh Film Fest zve na originální filmové procházky městem. Lidovky.cz

Text: Adam Martinec
Poslední aktualizace: 4. 2. 2012

↓ více
Fresh Walk