Přátelský film (PF)
2006 – 2008

Zastoupení tvůrci: Jesper Alvaer, Miroslav Bambušek, Daniela Baráčková, Ondřej Brody, Martin Búřil, Filip Cenek, Kateřina Držková, Jiří Havlíček, Ivo Hos, Lukáš Kellner, Václav Magid, Petr Marek, Dana Mokrošová, Olmo Omerzu, Michal Pěchouček, Pavel Ryška, Pavla Sceránková, Dušan Skala, Matěj Smetana, Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Ivan Svoboda, Roman Štětina, Pavel Švec, Viktor Takáč, Klára Tasovská, Mark Ther, TRAKOD (Matyáš Vacek & Milan Žák), Viktor Vokjan

Kurátoři: Martin Mazanec a Michal Pěchouček 

Pod názvem Přátelský film se skrývá kurátorská série videí českých umělců a umělkyň, prezentovaná v letech 2006-2008 primárně v tradičních kinosálech, v několika případech v galeriích, nebo dokonce v přednáškových sálech. Akce probíhaly za osobní účasti kurátorů projektu, umělce a pedagoga Michala Pěchoučka a Martina Mazance, teoretika dlouhodobě se zabývajícího principy prezentace pohyblivého obrazu. Ti také pásma, zaměřená převážně soudobou tvorbou českých nebo v Čechách působících umělců a umělkyň, živě komentovali.

Projekt Přátelský film byl věnován možnostem proměny prezentačního modu, tedy přesunu specifického druhu pohyblivého obrazu do prostředí kinosálů zaručujících větší míru soustředěnosti diváků. V anotaci k projektu jeho tvůrci uváděli, že jde o projekci pohyblivých obrazů, filmů a videa v klasických kinosálech, kde dochází ke kýženému efektu divácké ,zaujatosti filmem‘. Tento účinek je úzce svázán s ritualizovaným „obýváním“ prostoru kinosálu (způsob sezení, potemnělá místnost, pohled jedním směrem, společné sledování v jednom čase na jednom místě atd.). Podstatným jevem tohoto projektu byla osobní přítomnost kurátorů při promítání. Michal Pěchouček s Martinem Mazancem, oblečení ve stejnokroji, po vzoru uvaděčů a průvodců, videa různým způsobem komentovali, ať už slovně, nebo jinou akcí. Intenzita jejich performance postupně gradovala – u Přátelského filmu I pouze komentovali následující události, v druhé sérii připravovali již různé pokrmy (od smažení řízků či bramboráků po přípravu velikonočního mazance či lepení dortu) a v případě třetího vydání se pokoušeli o dramatizaci formou stylizovaného dialogu mezi promítanými snímky.

V kolekci videí Přátelského filmu byly mezi lety 2006-2008 vytvořeny tři výběry s podtituly Hledání pokladu, Filmy kamery a Pravdivé příběhy. Jednalo se tedy o tři samostatně fungující pásma, v rámci nichž byly snímky sjednoceny tematicky nebo určitou technologickou problematikou. Přátelský film I si pohrával jak s narativním zpracováním motivu příběhu hledání pokladu, který může mít množství podob, tak s proměnlivostí formálních postupů. Jeho premiéra proběhla 12. 10. 2006 pod původním označením Přátelská kinematografie v rámci projektu Audiovisual v kině Světozor s následnými reprízami v Klatovech, Praze, Strakonicích a Moskvě. Od označení Přátelská kinematografie postupně Mazanec s Pěchoučkem upustili pro příliš svazující termín kinematografie a začali využívat obecnější označení Přátelský film, které podle nich lépe vyjadřovalo ideové dělení pohyblivých obrazů na filmy a videa podle místa jejich projekce.

Přátelský film II upozorňoval na pohyblivé obrazy vycházející z konceptu kamery jako vidoucího a viděného. Pojítkem mezi jednotlivými snímky tohoto pásma bylo zdůraznění přítomnosti kamery a snímaného objektu. Premiéra 4. 4. 2007 se opět odehrála v rámci cyklu Audiovisual a poté pásmo pokračovalo za dalšími lokacemi do Klatov, Milevska, Ústí nad Labem, Kadaně, Vídně, Karlových Varů a Litoměřic. Přátelský film III s podtitulem Pravdivé příběhy byl tvořen sérií nahodile i promyšleně pořízených videozáznamů oscilujících na hranici dokumentaristické intence. Uveden byl v roce 2008 na festivalu Aye Aye ve francouzském Nancy.

Vedle těchto hlavních pásem připravili Michal Pěchouček a Martin Mazanec pod hlavičkou Přátelský film ještě další výběry. V roce 2007 pro newyorskou nezávislou iniciativu Eastern Coast Aliens – šlo o výběr současných tendencí v oblasti české audiovizální tvorby. Pro mezinárodní filmový festival Febiofest (2007) ve speciální sekci nazvané Česká alternativa / Videoindividuality uvedli portfólia trojice vizuálních umělců Marka Thera, Dušana Skaly a Víta Soukupa. V kurátorském výběru pro první ročník soutěže Jiné vize pořádané v rámci Přehlídky animovaného filmu (2007) se zase zaměřili na inovativní postupy v animaci stejně jako na její nápodoby a možnosti vytváření optických klamů. Přátelský film se pokusil mapovat rozhraní mezi takzvanou „filmařskou“ a „uměleckou“ praxí práce s pohyblivými obrazy. Kurátorské gesto Přátelského filmu spočívalo v „lokalizačním“ přemístění pohyblivého obrazu z prostoru white-cube do prostoru black-box neboli z galerie do kinosálů, čímž kromě kurátorského přínosu upozornilo na otázku recepční proměny. 

Zdroje:

  • POLÁKOVÁ, Sylva. „Současný český videoart“ jako výzva filmovým studiím. Ptáček, Luboš, ed., Současný český a slovenský film – pluralita estetických, kulturních a ideových konceptů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010  
  • MAZANEC, Martin. Výzkumný projekt: český videoart. A2 : kulturní čtrnáctideník. 2008, roč. VII, č. 48
  • POLÁKOVÁ, Sylva. Michal Pěchouček (profil). Mediabaze.cz.
  • KUPKOVÁ, Marika. Divák vs. návštěvník: proměny diváckých režimů. Cinepur. 2011, roč. XX, č. 73.

Text: Ondřej Ševčík
Poslední aktualizace: 1. 2. 2012

↓ více
Přátelský film