Frisbee
Současný český videoart a nová média, 2004 – 2006

 • Bukurešť (MNAC) 7. 12. 2004 – 10. 1. 2005
 • Amsterdam (De Veemvloer) 25. 6. – 30. 6. 2005
 • Brno (Dům umění města Brna) 8. 2. – 12. 3. 2006
 • Ostrava (Sokolská 26) 24. 8. – 29. 9. 2006
 • Liberec (Die Aktualität des Schönen) 31. 10. – 17. 11. 2006

Kurátor: František Kowolowski ve spolupráci s Davidem Možným

Zastoupení tvůrci: Jesper Alvaer, Zbyněk Baladrán, Filip Cenek a Jiří Havlíček, Milena Dopitová, Anneta Mona Chisa, Richard Fajnor, Guma Guar, Lukáš Hájek, Petr Lysáček a Denisa Fialová, David Možný, Pavel Mrkus, Jan Nálevka, Michal Pěchouček, Rekord, Pavel Ryška, Patrik Sedlaczek a Jiří Kotrla, Jan Stolín, Jiří Surůvka, Jan Šerých, Martin Zet, Petr Zubek

Frisbee byla mezinárodní putovní výstava současného českého videoartu, která probíhala v letech 2004 až 2006. Za projektem stál kurátor brněnského Domu umění, umělec a teoretik František Kowolowski a vizuální umělec David Možný. Prvotní myšlenka uspořádat výstavu, která by mapovala dění na poli současného videoartu, se zrodila v době, kdy Kowolowski začal učit na brněnské FaVU (2004). Jako externí pedagog v ateliéru videa vedeného profesorem Peterem Rónajem se setkával s tvorbou mladé generace zaměřené na práci s pohyblivým obrazem a využívání nových technologií. Spolupráce s Davidem Možným se opírala nejen o dlouholeté přátelství, ale také o Možného trvalý zájem a práci v oblasti videoartu. Vzrůstající pozornost zaměřená na nové technologie a jejich svébytnou estetiku je přivedla až k rozhodnutí představit komplexnější obraz této formy uměleckého projevu. S podobným záměrem pracovala již v roce 1994 výstava Český obraz elektronický v pražském Mánesu, která se od Frisbee lišila dobovým kontextem. Kowolowski v rozhovoru pro Literární noviny poznamenal, že jejich cílem bylo prezentovat video jako základní médium a jeho konkrétní generační zařazení. Kowolowski s Možným v rámci Frisbee prezentovali uměleckou generaci, která nastupovala na scénu v devadesátých letech spolu s generací z přelomu tisíciletí. V kurátorském textu k výstavě popsal Kowolowski různost koncepčních přístupů vybraných tvůrců: Rozhodující je pro ně moment zaznamenávání nebo utváření obrazu, které jsou jakoby prvotní v uchopení současné nebo již dávno minulé reality. Balancují na hraně reality a fikce, osobního a veřejného, současného a minulého. Skrze „mezní“ výklad se snaží o upevnění vazeb své existence v nejistotách systému. Název Frisbee Kowolowski spojuje se zjevováním se obrazu v časoprostorovém kontinuu, kdy se objeví a zase zmizí. Jsou to vteřinové až setinové obrazové kódy, které se nám udrží v paměti až ex post, takže jsou jako talíř, který přilétne a zase odlétne, ale základní myšlenka skrze obraz zůstává. Podtitul „Současný český videoart a nová média“, v němž „nová“ podle něj poukazují na fakt, že všechna vybraná videa byla zpracována digitální cestou, vnímá jako určitou strategii, která měla návštěvníkovi naznačit aktuální charakter výstavy. Pro první uvedení Kowolowski s Možným vybrali sedmnáct umělců. Vzhledem ke kurátorské snaze zařadit český videoart do světového kontextu a dlouhodobé spolupráci Kowolowského s rumunskými umělci a organizacemi, bylo Frisbee premiérově představeno na přelomu roku 2004/2005 v nově otevřeném Národním muzeu současného umění (MNAC) v Bukurešti. Instituce sídlící v bývalém Ceaușescově Paláci lidu projevila o projekt velký zájem. Frisbee se tak po úvodních otevíracích výstavách mezinárodních kurátorských hvězd, jako je Nicolas Bourriaud, Hans Ulrich Obrist, Juan Manuel Bonet či Andrés Trapiello, stalo vůbec prvním samostatným výstavním projektem nového muzea. V červnu 2005 výstava putovala ještě do amsterdamské galerie De Veemvloer a teprve až v roce 2006 se tato přehlídka českého videoartu představila v Domě pánů z Kunštátu, kde se poprvé prezentovala českému publiku.

Brněnský výběr byl doplněn o jména Jesper Alvaer, Anneta Mona Chisa, Milena Dopitová a některá nová díla. Přehlídka tak získala aktuální výpovědní hodnotu o současném stavu české audiovizuální tvorby v rámci uměleckého provozu. Výstavu doprovázela sekce Současný rumunský videoart – Cutia Neagra / Black Box, jejímž kurátorem byl Florin Tudor z Bukurešti. Téhož roku bylo Frisbee ještě uvedeno v ostravské galerii Sokolská 26 a v liberecké Die Aktualität des Schönen. V rámci výstavy vyšla kromě katalogu také stejnojmenná DVD kompilace. Spolu s kurátorskou explikací obsahuje také videoarchiv, v němž se nachází všechna videa zastoupená na brněnské výstavě. Tyto snímky jsou rovněž k dispozici ke shlédnutí na internetových stránkách Domu umění.

Jelikož byl projekt Frisbee v roce 2004 vůbec prvním z pokusů zmapovat současný videoart od výstavy Český obraz elektronický, vzbudil v médiích dílem uznání i kritické reakce. Teoretik Jiří Ptáček v článku Revoluce s ostrahou ocenil Kowolowského práci s náročným galerijním prostorem, vzápětí ovšem dodal: O Kowolowského výběru lze obecně říci, že ukazoval, jak pestrá je škála projevů v médiích videa a animace a jak se v době digitálního uživatelského softwaru tyto dvě kategorie prostupují a ovlivňují. Očekával-li návštěvník konkrétnější interpretační model, mohl odcházet zklamán (…) Tím, že v textu k výstavě připomněl důležitost „mezních souvislostí“ a systémových anomálií, jako jsou „neurčitost, nesystémovost, nesmysl nebo ještě lépe imaginace“, vstoupil na tenký led, jakým způsobem v omezených podmínkách tyto kvality prezentovat. Na tento problém reagovala kurátorka Moravské galerie v Brně Yvona Ferencová, která tvrdila, že výstava Frisbee není vyčerpávajícím přehledem současného dění na poli videoartu a nových médií, je pouze neutrální zprávou o jeho stavu.

Zdroje:

 • FABUŠ, Palo. Talíř, který přilétne a zase odlétne. Literární noviny: kulturně-politický týdeník, 2006, 8;
 • FABUŠ, Palo. Libí se mi prostor významů a snů. Literární noviny: kulturně-politický týdeník. 2005, 36
 • FERENCOVÁ, Yvona. Jak zavřít tlamy lvům. A2: kulturní čtrnáctideník. 2006, 10
 • MÍČOVÁ, Pavlína. Frisbee – současný český videoart a nová média. Atelier: čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2006, 19, 7, s. 16.
 • PTÁČEK, Jiří. Revoluce s ostrahou. Umělec: časopis pro současné umění a kulturu. 2004, 4, [cit. 2011-11-5]. Dostupný z WWW
 • Rozhovor s Františkem Kowolowskim vedený Terezou Darmovzalovou emailovou korespondencí ve dnech 21. 10. 2011 a 3. 11. 2011.

Text: Tereza Darmovzalová
Poslední aktualizace: 31. 1. 2012

↓ více
Frisbee