Filip Cenek, Magdalena Hrubá – Cvičení bez názvu (Art first has to be defined)
1999, film 8mm/video, 7min20sec

Téměř deníkový záznam pohybu dívky v městském prostředí evokuje polozapomenuté vzpomínky. Film je zrychlován, zpomalován, jsou v něm akcentovány určité okamžiky, stejně jako je změna rychlosti nabídnutím zážitku jiného prožitku času. Obrazově film vychází z avantgardní kinematografie 30.let (odkazem k Bezúčelné procházce Alexandra Hammida), do jisté míry i z poetiky amatérského filmu. Zároveň jde o záznam aktu projekce (videozáznam promítání filmu), přes který jsou dodatečně dokresleny texty a drobné kresbičky. To nás vede k uvědomění, že nesledujeme pouze film, ale zároveň jeho povrch, respektive povrch projekce. Tento okamžik znejistění nás nutí k pohybu mezi rámem, jeho vnitřkem a jeho okolím. Tyto zásahy jsou ale i osobním komentářem, nenápadnou reflexí autora uvnitř samotného díla.

Text: Martin Blažíček
Poslední aktualizace: 26. 8. 2010

Cvičení bez názvu (Art first has to be defined)