Čaroděj OZ – Markýz ze sadu
1981, film Super-8, zvukový, ČB/barva, 11 min 30 sec

Produkce: Čarodějné filmy pro lid
Režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Kamera: Vladimír Gaar, Lubomír Drožď
Hrají: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ), Vladimír Gaar (pan Karra), Irena Gosmanová, pan Bernard, Adam Hradílek, Martin Janíček a další.
Hudba: Antonio Vivaldi, Wolfgang A. Mozart, Olivier Messiaen, Kraftwerk
Zvuková předehra 47 sec, dohra 39 sec

Film Markýz ze sadu vyobrazuje střet markýze z osmnáctého století s anonymní represivní silou století dvacátého. Markýz žije na panství s přilehlým sadem a těší se radostnému životu. Jednoho dne je ze své zahrady vytržen. Objevuje se uniformovaný policista, který jej nechává zadržet dvěma pomocníky v bílých pláštích a ze zahrady vyvést. Na psychiatrické klinice je podroben vyšetření, které vyústí v jeho internaci v psychiatrické léčebně. V závěru se objevuje v pusté zimní krajině ve společnosti dalších internovaných pacientů.

Film pracuje se symbolikou archetypů odkazující ke svobodě nebo k její absenci (zahrada ráje, klec, dvojrole policisty a psychiatra aj.). Není přímou adaptací Markýze de Sade, parafráze jeho jména v názvu poukazuje k absurditě situace, v níž se sadista sám stává obětí sadismu, představovaného zlovolnou mocí policie a psychiatrie. Snímek byl natočen v zimě 1981-82 na zahradě benediktýnského kláštera v Břevnově, na vědeckém pracovišti fakulty medicíny na Karlově náměstí a ve Ždírci na Kokořínsku. Film získal 1. cenu na festivalu Zlaté brýle 1981.

"Celý film je opět vystavěn na konfliktu, tentokrát jde o střetnutí individuální svobody, nonkonformity, minulosti a barvy s totalitární mocí, potlačující v zárodku jakýkoliv pokus o vybočení z řady, o vlastní svobodný projev, s přítomností a černobílou rigorózností." (Vladimír Gaar, Almanach Meliés, 1983)

Text: Alexandra Moralesová, Martin Blažíček
Poslední aktualizace: 15. 2. 2013

↓ více
Lubomír Drožď ve filmu Markýz ze sadu

Další umělci

Pan Karra, Pigi