Viktor Takáč – ...are you telling me, the future continues in the past?
2008, video, smyčka, 3 min 31 sec

Rotace kolem vnitřní osy pořízené fotografie vymezuje prostor, vzdálenost a domnělý objem zprostředkovaný obrazem. Zrychlením rotace videofotografie se při vysoké frekvenci kontinuita plynulého obrazu popisné fotografie rozpadá na sled jednotlivých obrazových polí. Jde o doslovnou ilustraci samotného principu projekce pohyblivého obrazu, jeho obrazových polí i „mezer“ mezi nimi.

Poslední aktualizace: 17. 3. 2012

...are you telling me, the future continues in the past?