Martin Búřil – MONOSKOP no. 3 (monkeyking legend)
2011

K práci animátora dnes již neodmyslitelně patří animační a postprodukční programy, které simulují pohyby zvoleného výtvarného zdroje. V případě Monoskopu byly tímto zdrojem rozanimované ilustrace známého českého ilustrátora a malíře Zdeňka Sklenáře z knihy Opičí král. Z digitálního animovaného filmu (originál byl určen na EXPO 2010) byly vyjmuty zdrojové vrstvy animace. Výsledná „bezzdrojová animace” je abstraktním pohybem barev a tvarů s čitelnými otisky původního příběhu a dramatizována elektronickým hudebním podkladem.

MONOSKOP no. 3 (monkeyking legend) obdržel zvláštní cenu poroty Jiné vize 2011 na Přehlídce animovaného filmu PAF.

Text: Alexandr Jančík
Poslední aktualizace: 7. 2. 2012

Jiné vize 2011 _ MONOSKOP no. 3 (monkeyking legend) (foto: Tomáš Hrůza)