Ivan Svoboda – 9 18 seconds
2010, video, 1 min 3 s

9 18 je intuitivní zachycení situace, malá sonda zobrazenující tři mladé ženy propojené vzájemnou podobností. Jedna z nich je zaznamenána na fotografii, druhá na videu převzatém z internetového serveru Youtube.com, třetí žena je spojovacím článkem celého videa, stojí v popředí a zalévá slunečnice. Na visící závěs je promítáno video (zadní projekce), které zabírá polovinu obrazu a ukazuje záznam, kde mladý muž sestavuje Rubikovou kostku v rekordně krátkém čase 918 sekund, podle čehož se video také jmenuje, neboť čas, jeho vnímání a různá časovost zde hrají důležitou roli.

Text: Alena Smékalová
Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

9 18 seconds