Tomáš Svoboda – Prima vařečka
2005, intervence v elektronickém veřejném prostoru