Tomáš Svoboda – Neplatnost
2004, intervence v elektronickém veřejném prostoru