Tomáš Svoboda – Umění léčí
1999, intervence v elektronickém veřejném prostoru