Pavla Gajdošíková – 1147 adres
2010, video, 4 min 40 sec

Video pracuje s přeměnou urbanismu Podolí. Motivem je tedy vratká a utopistická architektura okolí bydliště. Dílo silně ovlivněné autorčiným zájmem o architekturu a prostor přetvářený člověkem. Jednotlivé budovy většinou reprezentují rodinné domy, převážně pak funkcionalistické vily. Dynamická kompozice, použití několika animačních principů a rychle se měnící proces bez konce a začátku jsou protikladem autorčiným kresbám vyvolávajícím vnější a idealizovanou podobu místa. Zvukovou složku videa tvoří zvuky vznikající při listování knihou, které tak dotváří tuto expedici do minulosti i současnosti.

Text: Radim Měsíc
Poslední aktualizace: 2. 3. 2011