Jiří Rouš – RRR
2010, video, 18 min

Tři písmena v názvu díla značí Record, Replay, Repeat (Zaznamenat, Přehrát, Zopakovat) a pojmenovávají tři fáze cyklu, kterým projde obraz v tomto videu. Cílem bylo vytvořit audiovizuální „zpětnou vazbu“, kdy „výstup nějakého systému ovlivňuje zpětně jeho vstup“2. Zhoršení obrazu, vznik chyb a nedokonalostí, které se postupem času zmnožují až do takové míry, že je těžké rozpoznat původní zdrojový obraz. Tato klauzurní práce je, jak je u autora zvykem, nenarativní. Původní natočený materiál byl převeden do PC, odtud znovu kamerou natočen, celkem devětkrát. Čísla na začátku každého segmentu tak označují, kolikrát už video prošlo cyklem.

Poslední aktualizace: 28. 2. 2011

RRR