Martin Kohout – Moonwalk
2008, internet art, video, instalace, 2:20 min.

Moonwalk je jedním z nejvýraznějších net artových děl na české audiovizuální scéně. Sám jeho autor v souvislosti s Moonwalk s nadsázkou hovoří o digital natives a umění druhé generace net art 2.0, čímž se odlišuje od tzv. digitálních imigrantů, kteří se museli s internetem naučit pracovat a projevují se především v programování, hackingu a obecně poznávání možností sítě a dat na ní uložených. Umělci net art 2.0 patří do generace, která s internetem vyrostla, a tudíž již procesy, kterými se zabývali imigranti, považuje za přirozené. Obecně lze hovořit o umělcích, kteří řeší již nové výzvy virtuální sítě, podobně jako řeší výtvarní umělci vztah k reálnému životu. Moonwalk na první pohled nezobrazuje nic jiného než prostředí videoserveru YouTube. Až s další přehrávací lištou YouTube vkomponovanou přímo do obrazu a jejím následným multiplikováním do trojúhelníkového tvaru se odhaluje podstata díla. Kohout mate uživatele internetu opakující se lištou do hlubiny prostoru obrazu. Po počátečním dojmu, že se snad přehrávač zaseknul, si divák uvědomí záměr a podléhá estetickým kvalitám pohyblivého obrazu. Jednotlivé lišty nejsou animované v klasickém slova smyslu. Jedná se o generování černého videa bez zvuku, které je umístěno na stránku youtube a poté prostřednictvím programu screen capture (= záznam videa z monitoru) opět generováno dál, až do chvíle, kdy dojde k jeho postupnému zmenšení, které vytvoří výsledný trojúhelník z přehrávacích lišt.
Nestálost net artu ilustrují proměny uživatelského prostředí, server YouTube od vytvoření díla provedl dvě podstatné změny, kterými se efekt Moonwalk oslabil, poprvé když před dvěma lety měnil formát z 4:3 na 16:9, čímž poničil iluzi videa původně komponovaného pro standardní formát. Poslední proměnou z roku 2010 je nová estetika přehrávací lišty, která již matoucí dojem zcela eliminuje, zůstává tak pouze vizuální obrazec s meditativním zvukem. Moonwalk byl vytvořen především pro účely internetu, nicméně ze svého "domovského" prostředí bývá často vyjímán – např. na Přehlídce animovaného filmu byl v rámci soutěžní sekce Jiné vize 2008, promítán v prostoru klasického kinosálu a navzdory tomuto přemístění obstál a dokonce zvítězil. Za povšimnutí stojí dále především instalace na brazilském bienále v roce 2008. Zde bylo video promítáno na zeď, přičemž na podlaze pod projekcí leželo zrcadlo, které dodávalo Moonwalk nový kosočtvercový tvar a prohlubovalo tak perspektivu do nového rozměru.
V roce 2010 Moonwalk uspěl v soutěži o 25 nejkreativnějších záznamů nahraných na server YouTube, kterou uspořádalo newyorské Guggenheimovo muzeum.

Text: Alexandr Jančík

↓ více
Moonwalk