Matěj Smetana – Bez názvu
2007, animace, performance, smyčka, 38s

Dílo Bez názvu by se dalo charakterizovat jako animační videoperformance. Improvizovaný koncept videa je víc než výmluvný – Smetana pozval na večírek své přátelé s žádostí, aby si každý přinesl libovolný předmět. Poté po dobu sedmi hodin snímal na pozadí bílého prostěradla rej prostorových konfigurací. Během pouhých 33 vteřin se v úzkém horizontálním výřezu obrazu pohybuje 28 odlišných objektů. Ve výsledku sledujeme jakoby dlouhý bílý pruh, ve kterém dochází k absurdnímu střetávání nesourodých předmětů. Vše se odehrává v jediné statické kompozici, chybí zvuková stopa, začátek a konec, neexistuje informace o názvu nebo autorovi. V tomto směru zcela absentuje kinematografická konvence pojmenování díla na začátku a na konci, které má zřejmý účinek na divácké vnímání. Smetana pracuje s technikou stop motion (=animace reálných objektů pomocí pookénkového snímání). Bílé pozadí je plné dynamických situací a nezvyklého střetávání nesourodých předmětů (anatomická figurína, z níž vyhřezávají vnitřnosti, hořící svícen ve tvaru hákového kříže, nafukovací kachnička míjí dřevěného hada, přistává kosmická loď z lega, kolem projede papírové policejní auto, plastový kůň, laptop, lesní šiška, obří jahoda atd.). Občas se v záběru mihne ruka některého z performujících animátorů. Nehledí se na čisté provedení, vše je otázkou improvizace a momentálního impulzu, což se výrazně odráží ve změnách mizanscény – za sedm hodin práce se proměňuje světelná tonalita, manipulace se světlem je ale spíše nezáměrná, linearitu zachycené perfomance lze odhadnout také dle proměny pozadí. Na začátku čisté bílé prostěradlo se pod tlakem animovaných předmětů postupně mění v pokrčené, špinavé a plné drobků. Tato metamorfóza působí současně diletantsky i autenticky. V Bez názvu se prolínají dvě roviny, jednu představuje neopakovatelná performance, kterou postrádá natáčení obvyklého filmu, a její zachycení, které ve výsledku působí jako dadaistická hříčka i hra s postřehem diváka.

Text: Alexandr Jančík
Poslední aktualizace: 29. 10. 2010

↓ více
Bez názvu