Tomáš Svoboda – Fly
2009, video, 3 min 57 sec

Vizuálně působivé obrazy zprostředkovává textové video Fly, natočené z pozice pasažéra v dopravním letadle, který sleduje mraky zpoza okna. V centru pozornosti nenalezneme lidskou postavu, lidé jsou zde ale zpřítomněni prostřednictvím textových informací, které rozšiřují význam jinak jen dokumentárního záběru do významové roviny. Velké černé titulky řazené pod sebe ve středu plátna jsou předkládány jako neosobní informace, které lokalizují pasažéry pouze skrz čísla jejich sedadel, např. 11F LOOKS FROM WINDOW, 10E DRINK JUICE. Zároveň i pohled je netečný. Jednotlivé fáze letu dělí zatmívačky, zvuková stopa s autentickým záznamem z paluby letadla nepřerývaně pokračuje a text se nevyzpytatelně objevuje a vypovídá o situaci pasažérů. Protože nevidíme rám okna, ale čistý průhled na nebe, případně na část křídla, jeví se zde obraz v souvislosti s titulky jako automatický záznam ne nepodobný tomu, co si představujeme pod pojmem černá skříňka. Ta obvykle odhaluje příčinu leteckého neštěstí. V tomto případě se však jedná o pozorování stabilního stavu letadla bez větších kolizí. Titulky sice zprostředkovávají značně deskriptivní popis, nicméně mají překvapivý dramatický oblouk, který dokáže vytrhnout z pozorování meditativního výjevu. Letargii naruší zvýšená, až chaotická frekvence informací, které najednou možná vypovídají o kolizním stavu letu – 20D CRIES, 9B HUGS, 17D PRAYS atd. Nebe zcela mizí pod hustými mraky, zvyšuje se trhanost záběru. Následná zatmívačka a nový obraz dává na srozuměnou, že je vše v pořádku, 15E LOOKS FROM WINDOW… Fly je obrazově podmanivé dílo, které vypovídá dvěma „odlidštěnými“ narativními liniemi o intimních okamžicích člověka ve všední i vypjaté situaci.

Text: Alexandr Jančík
Poslední aktualizace: 28. 10. 2010

↓ více
Fly - Jiné vize 2009