Martin Kohout – Close-Up
2009

Zkratkovité anglické názvy děl Martina Kohouta Close-Up, Away, No Place vyzývají svou slovní úsečností k domnělému směru v rámci pohybu prostorem. Znejistění nebo možná omezení, která z ikoničnosti těchto pojmenování pramení, jsou interpretována skrze propůjčené motivy ze zvnitřnělých děl naší společnosti (nebo pouhým technickým poukázáním na ilustraci chyby). Sledování zapomenutého nebo oživovaného vjemu je přítomno ve všech obrazech výstavy. Dvě díla jsou rozložena do velkoformátových projekcí, důležitou součástí je zátiší z geometrických objektů i samotné konstrukce projekčních ploch. Třetí dílo, stožek postupně mizejících pohlednic, je doslovným vzkazem umístěným na poličce. Významová proměna směru pohybu návštěvníka se odehrává na podkladu povědomých nebo obecně známých výjevů. Moment dvakrát prožitých scén nebo viděných obrazů je akcentován repetitivností v promítané smyčce, multiplikací sériově tištěných pohlednic nebo jen modrou projekcí, signalizující ztrátu obrazu nebo možnost jeho proměny v rovině klíčování.

Text: Martin Mazanec

Close-Up