Zbyněk Baladrán – Moderní doba
2006, video, 32 min 38 sec

V přes půl hodinu dlouhém snímku Moderní doba se Zbyněk Baladrán odkazuje na stejnojmenný film Charlieho Chaplina z roku 1936, v němž Chaplin kriticky parodoval industriální společnost. Základem Baladránova videa je opět statický záběr na plochu, kam jsou vpisovány texty. Tentokrát se jedná o černou školní tabuli, na niž jsou psány bílou křídou nejrůznější věty vztahující se k období modernity.

Text: Sylva Poláková
Poslední aktualizace: 25. 10. 2010