Zbyněk Baladrán – Teorie práce
2007, video, 15 min 47 sec (anglická verze), 14 min 45 sec (česká verze)

Ve videu Teorie práce Zbyněk Baladrán nepracuje s archivními materiály, jako to dělal dříve. Tentokrát se zabývá aktuálním fenoménem pozice individua v rámci velké korporace či instituce. Vnitřní mechanismy takových firem zobrazuje pomocí nákresů popisujících všechny možné scénáře chování individua v anonymním kolektivu. Výmluvně působí detaily na zamračenou tvář mladého muže, které Baladrán vkládá mezi jednotlivé grafy.
Zbyněk Baladrán video natočil nejprve v české verzi pro výstavu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého (NoD, Praha, 2007), a poté v anglické verzi pro pařížskou výstavu Crunch Time (Castillo/Corrales, Paris, 2008).
Hraje: Karel Dobrý (česká verze), Scott Byrnside (anglická verze)

Text: Sylva Poláková
Poslední aktualizace: 25. 10. 2010

Instalace na výstavě Crunch Time (Castillo/Coralles, Paris, 2008)