Michal Pěchouček – Zrzavý film
2007, video, 7 min 43 sec

Zrzavý film je Pěchoučkovým vyznáním k dílu českého malířského solitéra Jana Zrzavého. Zároveň však Pěchouček rozehrává s diváky hru na téma „jak by měl vypadat film o výtvarném umělci“ a probouzí divákovu zkušenost s tímto víceméně televizním žánrem a ukazuje jej jako nedostatečný. Krátký snímek tvoří archivní záběry a dotáčené hrané sekvence.
Zrzavý film je součástí souhrnného DVD (Michal Pěchouček, Pater noster video stories, Galerie Jiří Švestka, 2009). Ve třetí kapitole vymezené vztahem filmu a malby je zařazen společně s videi Sběratel a Přestávka.

Text: Sylva Poláková
Poslední aktualizace: 15. 10. 2010