Pavel Ryška
*16. 4. 1974

Animátor a historik animace, od roku 1998 studoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně (intermédia, malba). Zabýval se sociálními podmínkami vidění a prostupností dominantních rámců, v nichž pozorujeme a interpretujeme vizuální obrazy. V letech 2005 až 2009 byl doktorandem Centra audiovizuálních studií pražské FAMU. Věnoval se počátkům filmové animace, historiografii a komiksu. Jeho další zájem se soustředí na pátrání po sedimentech československé vizuální kultury padesátých let.

Díla umělce

Pavel  (foto: Tomáš Hrůza)