Kryštof Pešek
*3. 3. 1986

Kryštof Pešek je studentem posledního ročníku Centra audiovizuálních studií FAMU.

Tvorba Kryštofa Peška zaujímá pozici mezi computer-artem, generativní grafikou a videoartem. Pracuje převážně v programovacím prostředí Processing, ačkoli jeho díla mají někdy formu DVD, nebo filmu, jsou v naprosté většině založeny na otevřených algoritmech. Ty určují výslednou podobu videa formou "inteligentního" konceptu, souboru pravidel a vazeb, který může být realizován v různých podobách. Jeho díla mohou figurovat jako nekonečně živě generované grafické objekty, stejně jako záznamy těchto procesů na DVD. Součástí jeho videí je různá forma interaktivity v podobě remediačních procesů (obraz-zvuk-pohyb), ale i vnitřní interaktivity různých grafických prvků. V posledních pracích využívá formu "inteligence", díky níž se jednotlivé součásti obrazu na základě pozorování "rozhodují" samy o svém vývoji. Druhou rovinou Peškovy tvorby jsou její poetické a téměř narativní kvality. Přestože je založena na pregnantní softwarové bázi, není pouhou ilustrací výpočetních procesů. Jeho práce těží bohatou měrou z historie experimentálního filmu a videoartu a značnou částí automaticky zahrnují jejich tvůrčí postupy. Plně obstojí jako samostatně stojící výtvarně působivá díla, nebo se na ně můžeme dívat na zajímavý dialog mezi spřístrojem a umělcem – programátorem.

Jeho práce byla představena v kontextu galerií (samostatná výstava Kód v GHMP – Dům U Zlatého prstenu, 2011), filmových i mediálních festivalů. Získal cenu diváků na PAF 2011. Spolupracuje s řadou dalších umělců na technických, softwarových a robotických řešeních instalací, mj. UFF Vladimíra Turnera (Bienále mladého umění, GHMP 201), nebo na robotické instalaci Frederica Diaze pro bienále v Benátkách 2011.

Text: Martin Blažíček
Poslední aktualizace: 3. 10. 2011

↓ více

Díla umělce

Kryštof Pešek