Filip Cenek (VJ Věra Lukášová)
*1976

Vyučený promítač. Po sportovní škole a všeobecném gymnáziu v Jeseníku absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér video Keiko Sei. Na škole zůstal jako pedagog Kabinetu video, kde od roku 2003 vyučuje předměty spojené s produkcí a recepcí pohyblivých obrazů. Od roku 2008 působí jako odborný asistent v Ateliéru intermédia Václava Stratila. V 90. letech se zabýval teorií a praxí nelineárních příběhů a narací v digitálním prostředí (zejm. paradoxem spojení „interaktivní příběh”), od roku 1998 se v různých spoluprácích věnuje animaci a živému obrazu (především ve vztahu k neostrosti, nečitelnosti a chybění jako tvořivému potenciálu). Za práce v oblasti vizuálních médií obdržel v roce 2004 Vývojový grant Tranzit. V roce 2006 vyšel u dánsko-amerického vydavatelství Errant Bodies, zaměřeného na současnou experimentální hudbu a její přesahy do výtvarného umění, DVD-Video disk Carpets Curtains, dokumentující koncertní spolupráci s architektem a hudebníkem Ivanem Palackým. Během postgraduálního pobytu v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze se věnoval (pod pseudonymem VJ Věra Lukášová) aktualitě obrazu a tvorbě improvizovaných re-editů z nalezených fotografií a zvuků, směřující ke specifické audiovizuální revizi vzpomínání a imaginarity (živé kino). Za práce získal Cenu Josefa Hlávky. Je spoluorganizátorem brněnského festivalu New New! a jedním z kurátorů sekce Theatre Optique karlovarského Fresh Film Festu. V roce 2006 spoluzaložil elektronickou skupinu Midi Lidi, ve které se společně s Janem Šrámkem a Magdalenou Hrubou podílel na její vizuální podobě (do roku 2010). Je zastoupen ve Sbírce Národní galerie v Praze, Sbírce Marek a v několika zahraničních filmotékách. Občasně se prezentuje na výstavách současného umění a festivalech u nás i v zahraničí (Centre Pompidou v Paříži, EMAF v Osnabrucku, NIVAF v Naganu, Parker's Box v New Yorku, Metrónom v Barceloně, TransFusion v Hamburku, SPOR v Aarhus ad.). Spoluinicioval vznik kolektivu Fiume, volně sdružující studenty a absolventy FaVU, pod jehož značkou připravili desítku kurátorských pásem videí a výstav, živých hudebně-obrazových performancí pro české a slovenské festivaly, i několik DVD-Video disků a publikací (např. Balika).

Text: Filip Cenek - autorské CV
Poslední aktualizace: 1. 6. 2010

↓ více

Díla umělce

Filip Cenek v IIM Praha (foto: Miloš Vojtěchovský)