Michael Bielický
*1954

Michael Bielický se narodil roku 1954 v Praze v židovské rodině. Po okupaci v roce 1968 emigroval s rodiči a bratrem do Západního Německa, kde po střední škole nastupuje na medicínu. V průběhu studia zjišťuje, že tíhne k více kreativní činnosti, než je „řezání do mrtvých těl“ a odjíždí do New Yorku, kde se nějakou dobu věnuje fotografování a přivydělává si jako vozka. V roce 1981 se vrací do Německa, kde pracuje jako fotograf pro časopis Monochrom a kde posléze v roce 1984 nastupuje na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu. Zde studuje nejprve fotografii u Bernda Bechera, ale po roce přechází do ateliéru k Nam June Paikovi, kterému po dokončení studia dělá v letech 1988-1989 asistenta. Po revoluci v roce 1989 se vrací zpět do Prahy a na Akademii výtvarných umění zakládá Školu nových médií, kterou v letech 1991 až 2007 také vede. V současnosti vyučuje na Staatliche Hochschule für Gestaltung v Karlsruhe mediální umění.

Ve svých dílech Michael Bielický propojuje tradiční média s výzkumem virtuální reality. Během studií v Düsseldorfu vytváří video-skulptury, propojující fyzický a virtuální prostor, a tzv. „videopásky“. Později, v 90. letech, se začíná intenzivně zajímat o navigační a telekomunikační technologie, které využívá jako kouzelný nástroj schopný propojovat vzdálené krajiny. V rámci toho participuje v roce 1992 na projektu otevřeného televizního vysílání Piazza Virtuale prezentovaném na festivalu Documenta IX. Prvek propojení skrze navigační technologie použije ještě několikrát, např. ve virtuální tele-performanci Exodus (1995) nebo v instalaci Tento rok v Jeruzalémě (2006). V obou dvou dílech je zároveň přítomen další z Bielického charakteristických motivů- židovská tématika. Tomu nasvědčuje i jeho dlouhodobý výzkum odkazu filozofa Viléma Flussera, o kterém v roce 1994 natáčí experimentální dokument Vilém Flusser Fluss a o jehož odkazu uspořádal ve spolupráci s pražským Goethe institutem několik sympózií. Pro Bielického nejsou nová média ani tak uměleckým, jako spíše komunikačním nástrojem. I jeho nejsoučasnější díla jsou založena na principu sdílení informací, reflexe způsobů jejich šíření a vlivu na společnost, která je nucena je vstřebávat (viz. internetový projekt Falling times). Během posledních dvaceti let se Michael Bielický se svými projekty zúčastnil mnoha významných mediálních festivalů, sympózií a výstav po celém světě a spolupracoval například s ZKM Karlsruhe, Ars Electronica Linz, High Tech Center Berlin-Babelsberg.

Text: Barbora Švarcová

↓ více