Pavlína Míčová
*26. 12. 1973

Pavlína Míčová studovala na Masarykově universitě v Brně na Ústavu filmu a audiovizuální kultury (Filosofická fakulta). Jako pedagožka specializující se na dějiny českého filmu, videoart a genderová studia přednášela na své domovské katedře a dále také na Ústavu hudební vědy a Katedře sociologie (Fakulta sociálních studií) rovněž v Brně či na FAMU (Praha). Přispívá do filmových a kulturních periodik (např. Cinepur, Film a doba, Kino – ikon, Ateliér, FlashArt).

Kurátorské činnosti se začala věnovat nejprve formou dramaturgie různých komponovaných programů audiovizuálních děl, která byla prezentována v prostředí kina (např. v rámci projektu Audiovisual, kde působila v letech 2006 až 2008, se specializovala na krátké filmy, video a animace vznikající na českých i zahraničních filmových a výtvarných vysokých školách). Jako umělkyně a kurátorka spolupracuje od roku 2006 s Terezou Janečkovou. Jejich společné projekty charakterizuje otevřenost, autenticita a humor, v jejichž pozadí rezonuje zájem o socio-kulturní mechanismy, v nichž se obě umělkyně opírají o znalosti z oblasti mediálních, genderových a vizuálních studií. Zatímco Tereza Janečková vnáší do společné práce reflexi např. grafického designu a dalších uměleckých praxí, Pavlína Míčová obohacuje jejich projekty o transdisciplinární přesahy do oblasti filmových a mediálních studií.

Autorské projekty, jejichž součástí byly různé formy pohyblivého obrazu, představily Pavlína Míčová a Tereza Janečková v rámci kolektivních výstav, např. 30% OFF Image je na nic (Galerie Václava Špály, Praha 2006) i výstavách samostatných, např. After flash (Galerie Kabinet, Brněnské kulturní centrum, Brno 2009), Teleportace (Fotograf studio, Praha 2010) či Už na to nemysli, na níž spolupracovaly s další kurátorkou a filmovou teoretičkou Marikou Kupkovou (Entrance Gallery, Karlín Studios, Praha 2010).

Text: Sylva Poláková
Poslední aktualizace: 23. 2. 2011

↓ více

Díla umělce

Pavlína Míčová