Tereza Janečková
*4. 9. 1980

Po studiích na Střední umělecké škole Václava Hollara byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze do ateliéru Intermediální tvorby. V posledním ročníku, po návratu ze stáže na londýnské Middlesex University (obor grafický design), začala studovat na Vysoké škole umělecko-průmyslové nově otevřený obor Grafický design a nová média vedený Petrem Babákem. V roce 2007 Tereza Janečková absolvovala na AVU projektem Curriculum vitae, který už do značné míry zasahoval do grafického designu, odehrával se ve veřejném prostoru a pracoval paralelně s více médii. Od roku 2008 studuje na pražské AVU v doktorském programu a nadále se věnuje volné tvorbě a grafickému designu.

Tereza Janečková pracuje s malbou, fotografií, grafickým designem a pohyblivým obrazem. Vystavuje v galeriích a zároveň proniká do dalších sfér veřejného prostoru, jako jsou tištěná média (např. Umělkyně bez příkras, projekt pro časopis Hustler, ČR a SR vydání, 2003) či fasáda městského domu (Curriculum vitae, Jungmannovo nám. 1, Praha 2007). Práce Terezy Janečkové odrážejí jevy související s postmediální zkušeností jako je stírání hranic mezi veřejným a soukromým a mezi různými uměleckými diskurzy počínaje volbou média, prostředím prezentace až po diváckou recepci. Vystavováním soukromí svého a svých blízkých vyjadřuje Tereza Janečková svůj názor na mnohé konvence týkající se osobního i profesního života jedince ve společnosti. Tyto její komentáře nejsou kriticky angažované, nepřiklánějí se na ničí, snad pouze na autorčinu stranu. Charakterizuje je silná autenticita a absence snahy o komplikovanou pointu vyžadující znalost intelektuálního kontextu.

Tereza Janečková spolupracuje od roku 2006 s filmovou teoretičkou a historičkou Pavlínou Míčovou, která rovněž působí jako kurátorka. Jejich společné projekty charakterizuje táž otevřenost, autenticita a humor, v jejichž pozadí rezonuje zájem o socio-kulturní mechanismy, v nichž se obě umělkyně opírají o znalosti z oblasti mediálních, genderových a vizuálních studií. Své projekty, jejichž součástí byly různé formy pohyblivého obrazu, představily v rámci kolektivních výstav, např. 30% OFF Image je na nic (Galerie Václava Špály, Praha 2006) i výstavách samostatných, např. After flash (Galerie Kabinet, Brněnské kulturní centrum, Brno 2009), Teleportace (Fotograf studio, Praha 2010) či Už na to nemysli, na níž spolupracovaly s další kurátorkou a filmovou teoretičkou Marikou Kupkovou (Entrance Gallery, Karlín Studios, Praha 2010).

Text: Sylva Poláková
Poslední aktualizace: 23. 2. 2011

↓ více

Díla umělce

Tereza Janečková (portrét)