Soňa Jelínková
*1988

Soňa Jelínková je autorkou animovaných filmů. Absolvovala Střední uměleckou školu v Ostravě (2007) a bakalářské studium animace na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně (2010). Od roku 2010 studuje animaci na FAMU Praha. Ve své autorské tvorbě někdy používá pseudonym RRRR+A. Příležitostně pracuje jako animátorka.

Fantaskní svět filmů Soňi Jelínkové je vystavěn na archetypálních obrazech. Jeho postavy jsou často modelovými figurami mužského a ženského principu, nebo představují různé polohy lidské psychiky. Stejně jako celý její fikční svět jsou řízeny zákony asociací, které dovolují proměňovat libovolné předměty a postavy v jejich alternativní podoby. Tento zjevný modus operandi animace však využívá s velkou intuicí a v rámci přísné kauzální logiky. V takto rozvolněném světě operuje s předměty a postavami spíše jako zástupnými znaky, přestože se zpravidla jedná o realisticky založenou obraznost. V jejích filmech se tak setkáváme s proměnami zvířat v lidi a naopak, s antropomorfními hady, nebo se stromy, které formují větvemi lidské obličeje. Její ikonická řeč však disponuje nekompromisní logikou, díky níž nevnímáme podobné obrazy jako surreálné, ale spíše jako jasně formulované meta-obrazy lidské psychiky. Velkou inspirací je jí v tomto ohledu svět pohádek (v několika filmech přímo využívá pohádkové postavy), freudovská psychologie i základní slovník křesťanské ikonografie (motivy bílého lva, anděla, hada, a j.) Z výtvarné stránky jde pak především o lineární stylizovanou kresbu, často pracuje s motivem siluety, nebo se zjednodušenou geometrickou zkratkou. V tomto ohledu je možné její filmy spatřovat jako reflexi české animátorské školy, respektive její kresebné polohy.

Text: Martin Blažíček
Poslední aktualizace: 18. 1. 2013

↓ více

Díla umělce

Soňa Jelínková