Barbora Švarcová
*25. 1. 1985

Barbora Švarcová studovala estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zaujetí recepcí uměleckého díla ji dovedlo ke studiu v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Výraznými impulzy směřování tvorby Barbory Švarcové byly práce Jána Mančušky nebo Filipa Cenka. Ovlivnilo ji také setkání s Pěchoučkovou Kočárkárnou či filmy Petra Marka.

Tvorba Švarcové je zaměřena na práci s videem a montáží objektů, na animaci 2D a 3D zakomponovanou do mizanscény. Vytváří prostor za pomoci rámování fotografií či jiných videí. Jejich prostřednictvím pak řeší vztahy reálného prostoru s osobním jako v případě (Ne)pokoje. Film je pro ni jakousi lidskou pamětí, kterou si lze opět připomenout. Recepci uměleckého díla se snaží vizualizovat (video Psycho-anylýza a série instalací Krajiny čtení). Důležité je v její tvorbě lidské vnímání, které se snaží zhmotnit či dekonstruovat za pomoci uměleckých prostředků. Zkoumá pohyb v rámci obrazu a jeho následnou determinaci divácké percepce, iluzi pohybu a viděného s použitím koláží střihů v rámci záběru. Pracuje s diváckým očekáváním a zajímá ji jiný náhled recipienta, který mu sama zprostředkuje. Na počátku studií vytvářela hlavně videa, postupně se její zaujetí zaměřuje více na tvorbu v prostoru, instalace a texty. Důležitými tvůrčími podněty Barbory Švarcové jsou sny, objektivní náhody a četba. 

Instalaci zahrnující videoprojekci a textové ukázky z inspiračního románu Anna Karenina pod názvem Krajiny čtení vystavovala v roce 2010 v galerii Školská 28. Video Psycho-analýza reprezentovalo v roce 2010 Českou republiku na Evropském festivalu mediálního umění (EMAF) v německém Osnabrücku a na festivalu IMPACT v Holandsku. Barbora je taktéž držitelkou ceny Ivana L.Galety získané v rámci festivalu PAF 2009 v soutěžní sekci Jiné vize.

Text: Kateřina Fojtová
Poslední aktualizace: 7. 2. 2012

↓ více

Díla umělce