Tomáš Moravec
*30. 3. 1985

Tomáš Moravec je zástupcem první generace studentů plzeňských ateliérů Multimédií (pod vedením Dušana Zahoranského), je spoluzakladatelem nezávislé platformy Galerie Petrohrad (2007 – 2009), určené k prezentaci současného umění v Plzni. Pochází z Prahy. V současné době studuje v ateliéru Jiřího Příhody na AVU v Praze

Významově prostými názvy svých děl Paleta, Náhled, Situace, Aqua,Transfer Tomáš Moravec odkazuje ke komunikaci, která se odehraje mezi osobou očekávaného či náhodného návštěvníka a prostorem prezentace takto pojmenovaných děl. Vizuální znejistění vyvolané dílem a jeho prezentací se objevuje ve všech uvedených projektech. V případě instalace Náhled autor rozšiřuje vizuální vjem z prázdné galerie několika kukátky s fotografickými diapozitivy, vytvářejícími světelnou, stroze geometrickou iluzi proměny tohoto prostoru. Situace je vyvolána konfliktní přítomností díla na městské ulici a režimem světelné signalizace: světelné znamení přechodu pro chodce je signálem ke změně vnímání či pohybu v městské lokalitě. Se záměrem manipulovat divákovu vizuální zkušenost z určitého místa vznikly i instalace Transfer a Aqua, v nichž se odehrává znejistění diváka zdánlivě iluzivními prostředky prostorové i obrazové modifikace. Instalace Transfer je animací, která imituje otáčející se panelovou stěnu se schodištěm. Jedná se o žánr „uzavřené“ videoinstalace, která reaguje na přítomnost diváka. Naopak abstraktní videoprojekce Aqua funguje jako blíže neidentifikovatelný geometricky objekt s rozeznatelná světelnou kresbou a záchvěvy pohybu kapaliny. Instalace byla realizována například ve sklepeních nebo na pilíři mostu. Obrazová složka těchto děl je neoddělitelně spjata s vykalibrováním a dokonalou přípravou prostoru prezentace.

Prostor díla a jeho proměna je u jmenovaných projektů Tomáše Moravce stěžejním předmětem jeho autorské interpretace. Autor prostor pojímá primárně jako vizuální informaci ve smyslu architektonické nebo urbanistické stopy, která se stává cíleně přetvářeným „interiérem“ vzniklých děl. Interiér vzniká bezprostřední vazbou mezí místem instalce a samotným dílem, které k němu odkazuje. U všech projektů jsou přitom upozaděny významy a funkce používaných médií. Přítomnost v konkrétním prostoru a zanechaná stopa, která se vztahuje k trvání či k procesu vzniku samotného díla je mnohem důležitější než formální rovina užité technologie. Ta je „jen“ precizně a tvárně využívaným nástrojem k realizeci. V projektech Tomáše Moravce se tedy obecně nejedná o reflexi technik, pomocí kterých probíhá redefinice prostoru místa a události. Naopak jde o nezatížený „tvůrčí automatismus“, se kterým jsou různé technologie a materiály využívány. Při tvorbě prvků do instalace – světelných struktur, fotografií nebo videí, překvapí autorova snaha zachovat mentální vazbu k danému prostoru nebo objektu. V instalaci Náhled je přesvědčivá světelná iluze proměny prostoru docílena kombinací důmyslné práce s meotarem a fotografickým záznamem obrazců. Jedná se o důležitý moment, kdy se veškerá obrazová proměna a její dokumentace odehrává v přímém vztahu k materiálu a místu. Stranou je ponechána (v mnoha případech jednodušší) očekávatelná softwarová manipulace s obrazem. Touha po předmětnosti a snaha definovat trvání děl je blízká bezprostřednosti akcí v městském veřejném prostoru, kterým se Tomáš Moravec vedle Palety věnuje i v několika dalších projektech.

Text: Martin Mazanec

↓ více

Díla umělce

Tomáš Moravec (foto: Tereza Darmovzalová)