Jakub Němeček (tvprodukt)
*1984

Nemá za sebou žádné vzdělání v uměleckém směru, neprošel žádným renomovaným ateliérem a nedostalo se mu toho privilegia čerpat ze zkušeností některé z uznávaných osobností z oblasti audiovizuálního umění. Tím spíš pak vynikne důvod, proč si Jakub Němeček zvolil jako svůj umělecký pseudonym výmluvný novotvar tvprodukt. Sám totiž otevřeně doznává svoji příslušnost ke generaci dětí odrostlých na nově vzniknuvší televizní kultuře 90. let v České republice a právem se tak považuje za její produkt. Zcela logicky z televize čerpá uměleckou inspiraci i proto, že právě jeho tvůrčí postup je fenoménem televizních obrazovek. Němeček je aktivním členem české glitch artové a VJ scény od roku 2005. Za jeho domovské pódium lze považovat uherskohradišťský klub Mír, kde se svými vizuály debutoval na svých prvních parties a kam se i po letech vrací již jako zavedený, jasně profilovaný VJ. Právě v Míru v roce 2006 stál u založení pravidelného cyklu kolektivních audiovizuálních performancí sdružených pod názvem Bassta Fidli, který je dodnes jedním z programových pilířů klubu. V témže roce spolu s Martinem Kohoutem založil kulturní portál jlbjlt.net. Příležitostně se Jakub Němeček zabývá festivalovou produkcí, hudební dramaturgií a v současné době se živí v oblasti kinodistribuce.

Jakub Němeček využívá jako základní leitmotiv ve své tvorbě digitální ruch – noise, a především digitální chybu – glitch. Na rozdíl od přirozeného lidského pochybení je ale chyba v elektronických médiích zásadní a empiricky nepřípustnou odchylkou od předem naprogramovaného chování. Tento konflikt povyšují umělci glitch artu na estetickou hodnotu digitálního obrazu a zvuku. Glitch, který se projeví nepatrným aurálním, či vizuálním ruchem, je tak ve své podstatě jedinečným okamžikem dokládajícím neexistenci dokonale fungujícího strojového kódu. A právě tyto okamžiky jsou pak pro Jakuba Němečka hmotou, kterou dále mixuje při svých VJských performancích. Nejen, že vizuální digitální chyby systematicky shromažďuje, ale sám je se stejnou vytrvalostí generuje – tvprodukt si při svém bádání na poli glitch artu vyvinul technologické postupy, díky kterým vytváří množství digitálního „odpadu“ (jak sám digitální materii označuje). Podstata glitche mu tak slouží jako vstupní forma, či přímo filtr, jenž aplikuje na sesbíraná vizuální data. Takový proces mu s různým stupněm deformace vyprodukuje horizontálně či vertikálně tříštěnou kopii originálu, která se tím ale stává originálem novým. tvprodukt jej dále třídí, recykluje a kombinuje s jinými daty do mnohovrstevnatých pohyblivých koláží.

Jako umělec však musí projevit dostatečnou tvořivou verzatilitu. Jeho kreativní postup vychází od přísně logického zkoumání původní digitální formy a nastavení chybotvorných mechanismů a končí u improvizovaných kompilací při jeho performanci. V každém případě se jedná o konceptuální experiment, kdy na počátku stojí mechanicky chladný výpočet, jenž vygeneruje podklad pro živelné vizuální eufonie, kterými Jakub Němeček doprovází DJské sety. I proto, že jeho spolupráce není pevně svázána s žádným hudebním producentem nebo DJem, dostává tvprodukt nakonec možnost své cíleně tříštěné vizuály spojovat impulzivně v závislosti na hudebním žánru a stylu. Nejčastěji se však pohybuje v downtempových rámcích Wonky, Glitch hop, Grime, Garage, či Breakbeat – právě tam, kde glitch art přesahuje do oblasti elektronické hudby.

Text: Ondřej Kuhn
Poslední aktualizace: 28. 2. 2011

↓ více

Díla umělce

Jakub Němeček