Jiří Rouš
*22. 8. 1986

Po dokončení Střední umělecké školy Václava Hollara, zde Jiří Rouš zůstal a pokračoval na stejném místě Vyšší odbornou školou. Po jejím dokončení začal studovat na FAMU, obor Centrum audiovizuálních studií, který v současnosti stále studuje. Rouš se angažuje v projektu Labutí desert, které převrací tradiční chápání VJingu, jakožto vizuální reakce na hudbu. V případě tohoto tělesa je totiž primárním prvkem obraz (filmové smyčky a found footage materiál), který je promítán z 16mm materiálu, podle nějž je zvuková (hluková) složka vytvářena. Dalšími členy projektu jsou František Týmal a David Šmitmajer. 

Charakteristickým znakem Roušovy práce je zájem o rozpad, nedokonalé struktury a chyby. Blízko tomuto tématu je hluková hudba a hluk všeobecně, který je dalším signifikantním prvkem v Roušově uměleckém portfoliu. Zdrojový materiál svých prací natáčí Rouš na kameru typu video-8 a používá stále jednu a tutéž kazetu, čímž se postupem času patina jeho obrazu stává výraznější a výraznější. Jedná se o jakési „video-deníky“, které jsou metodou palimpsestu neustále přepisovány. Tento motiv je navíc umocněn u videa RRR z roku 2010, kdy sledujeme výsledek procesu recyklace zdrojového materiálu (promítaný obraz je znovu nahrán na kameru).

U svých projektů upřednostňuje formu a způsob zobrazení než jejich faktický obsah a sám přiznává, že ho narativ nezajímá. Důraz na formální stránku díla je čitelný také z faktu, že např. v Labutím desertu či u instalace Zámotek, užívá jako zdrojový materiál found footage.

Text: Ondřej Kopřiva
Poslední aktualizace: 28. 2. 2011

Díla umělce

  • RRR – video, 18 min, 2010
  • Zámotek – instalace, 2009
  • Alkohol – Alcohol, video, 3 min., 2008
Jiří Rouš