Petra Hermanová
*28. 3. 1987

Po absolvování gymnázia ve Valašském Meziříčí byla v roce 2006 přijata do Ateliéru intermédií na brněnské FAVU. Pod vedením Václava Stratila se po dobu dvou let věnovala převážně kresebné a malířské tvorbě se zaměřením na ženský akt a portrét. První pokusy s audiovizuálním uměním ji však odklonily od malby směrem k videu. Od roku 2008 se postupně začala audiovizuální díla Petry Hermanové objevovat na českých i zahraničních výstavách. V roce 2009 absolvovala stáž v Bruselu na Académie Royale des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles. Svou bakalářskou práci s názvem Lomeno dvěma obhájila v roce 2010. Vedle intermediální tvorby se aktivně věnuje hudbě, od roku 2006 působila jako členka hudební skupiny Václava Stratila Kapela se sjela a v roce 2008 spolu s Romanem Přikrylem založila elektroakustické duo Fiordmoss, které na sebe výrazně upozornilo vydáním EP Gliese v roce 2010 a stejnojmennou tour v roce 2011, obojí přijato s mimořádně vstřícným kritickým ohlasem.

Ústřední zájem Petry Hermanové ve vlastní tvorbě směřuje k vyprávění příběhu postaveném na emočním působení na diváka a o téma prostoru ve vztahu k jiným veličinám jako je pohyb a čas. Hermannová opakovaně využívá pohyblivý rám obrazu a časové smyčky, jakožto extremní variantu vztahu mezi místem a dějem.

Text: Filip Kolba
Poslední aktualizace: 27. 2. 2011

Díla umělce

Petra Hermanová