Jan Žalio

Díla umělce

  • Opthalmodensis – audiovizuální performance, 3 plátna, 2007
  • Ocellus I. – video, instalace, multiprojekce, smyčka 15 min, 2006