Výběr editora

Lenka Vítková

Lenka Vítková 

Lenka Vítková je výtvarnice, která svou, především malířskou tvorbu, příležitostně rozšiřuje do prostředí zvuku a videa. V letech 1993-1998 vystudovala obor filologie – výtvarná výchova na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci, od roku 2009 je doktorandkou na Akademii výtvarných umění v Praze. Mimo vlastní výtvarnou tvorbu se zabývá kurátorskou činností, mimo jiné vedla prostor pro současné umění 36 v Olomouci (2006-10), dílčí výstavy připravila pro galerii Tranzitdisplay, Letohrádek Hvězda, GASK, galerii Klatovy/Klenová a řadu site-specific výstavních prostorů. Společně s Markétou Lisou a Kateřinou Zochovou vystupovala...

Cinema Live!

Cinema LiveKonference pořádaná Centrem audiovizuálních studií FAMU a Festivalem Signal! představuje různé pohledy na kinematografii skrze výtvarné umění, VJing, mapping a performance

Čaroděj OZ

Čaroděj OZ

Hledejte umělce, díla, nebo klíčová slova

Pojmenuj to

Cinema LiveVýstava, Podesta Nové scény ND, 22/10/2013 – 21/11/2013. Mapovaná videoinstalace animátorky Soni Jelínkové a videoumělce Petra Zábrodského představuje imaginární ikonstas, ve kterém si oba autoři pohrávají s tradičním pojetím zobrazování světců.

Workshop živé animace a VJingu

Dva dny se bude skupina účastníků Přehlídky animovaného filmu PAF věnovat softwarům a nástrojům k produkci živé animace odhrávající se v reálném čase. Výstupy a praktické pokusy by byly představeny v rámci VJských setů lektorů při nočních DJ setech.

Katalog událostí I.

Katalog

Katalog událostí II.

Katalog

MDBZ
Projekt

Mediabáze.cz je projekt Centra audiovizuálních studií FAMU zaměřený na výzkum, propagaci a distribuci českého audiovizuálního umění. Věnujeme se experimentálnímu filmu, videu, performanci, instalacím a dalším formám pohyblivého obrazu v kinosálech, galeriích a veřejném prostoru. Zajímají nás analogie, principy a tvůrčí tendence napříč různými společenskými a uměleckými praxemi. Výstupy projektu Mediabáze.cz jsou průběžně zveřejňovány zde a formou kurátorovaných výstav a programů v kinech, galeriích a dalších prostorech.

       

Editoři: Martin Blažíček, Alexandr Jančík, Martin Mazanec, Sylva Poláková; 

MDBZ
Partneři